headphones newspaper video-player

Hela landet ska växa

Digital infrastruktur 

Det finns mål om att bygga ut den digitala infrastrukturen i hela landet. Två mål som anges är att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020, och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster senast år 2023.

LÄS ÄVEN: Snabbt internet viktigt för företagande

Utbyggnad av bredband

I statsbudgeten för år 2021 görs utfästelser om sammanlagt 2,2 miljarder kronor fram till år 2025 för utbyggnad av bredband i hela landet. Det handlar om en satsning på 1,4 miljarder kronor nästa år, följt av 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner kronor årligen 2023–2025. Det är Post- och Telestyrelsen (PTS) som kommer att administrera pengarna.

22 miljarder kronor

PTS bedömer i en rapport att det behövs 22 miljarder kronor utöver de kommersiella aktörernas investeringar för att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 i enlighet med regeringens mer långsiktiga bredbandsmål.

LÄS ÄVEN: När bredbandet inte kom till byn

Punkt för punkt

Snabbt internet överallt

Punkt 22 i januariavtalet handlar om att bygga ut den digitala infrastrukturen i hela landet. Målet ska vara att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

Post och telestyrelsen (PTS) konstaterar i sin uppföljningsrapport i oktober 2020 att varken målet om 95 procents tillgång till 100 Mbit/s 2020 eller målet om 100 procents tillgång till stabila mobila tjänster 2023 kommer att uppnås.

Mindre strikt standskydd

Punkt 23 i januariavtalet handlar om att göra det möjligt att leva och bo på landsbygden. I den slås det bland annat fast att det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Det står även att det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.

Utredningen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd överlämnades 14 december 2020. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Gå till nästa kapitel: Miljö och klimat