headphones newspaper video-player

Socialförsäkringar

Påbörjat
Ej påbörjat

Inget att lista

Flexicurity

Utöver en arbetslöshetsförsäkring i Flexicuritymodell saknas förslag inom socialförsäkringsområdet i januariöverenskommelsen. Några mindre coronarelaterade förändringar har genomförts under 2020, men lämnar i övrigt mycket att önska.

LÄS ÄVEN: A-kassan passar inte företagare

Punkt för punkt

Enligt punkt 19 i januariavtalet ska arbetslinjen värnas. Det ska ske genom att arbetslöshetsförsäkringen reformeras i linje med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd.

Utredningen om arbetsrätten är genomförd och bereds på regeringskansliet. Det är dock tveksamt om den kommer att kunna läggas som förslag till budgetpropositionen för 2022, enligt januariavtalet. 

Fakta: Flexicurity

Flexicurity är en sammansättning av de båda engelska orden flexibility och security. På svenska flexibilitet och trygghet. Begreppet används för att beskriva regelverk som kombinerar trygghet på arbetsmarknaden för arbetstagare med flexibilitet för arbetsgivare.

Två länder som lyfts fram när man för flexicurity på tal är Danmark och Nederländerna. Det rör sig dock inte om ett tydligt system som tillämpas i dessa länder, vars regelverk skiljer sig åt. Någon enkel och enhetlig definition av vad som ska ingå i ett regelverk för att det ska gå att beskriva som flexicurity är därför inte möjligt att ge.

När januariavtalet punktar en arbetslöshetsförsäkring av flexicuritymodell handlar det om en inledningsvis mer generös arbetslöshetsförsäkring och en flexibel arbetsrätt.

Gå till nästa kapitel: Pensioner