headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Uppgiftsinlämning

Företag lämnar in mängder med information och uppgifter till myndigheter.

Många företag upplever uppgiftsinlämning som betungade och något som tar mycket tid från verksamhetens huvudsakliga arbetsuppgifter och resurser. Företagare lägger i snitt lägger ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter.   

Företagarna vill därför införa Uppgiftslämnarutredningens (2013) förslag om att en uppgift i regel endast ska behöva lämnas en gång till en myndighet.