För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ostyriga länsstyrelser orsakar företag problem

Publicerad 21 mar 2024
Företagarna efterlyser en genomgripande åtgärdsplan från regeringen för länsstyrelserna – ett länsstyrelserna 2.0.
Länsstyrelsen Östergötland i Linköping, länsstyrelsen Norrbotten i Luleå och länsstyrelsen Stockholm. Bilden är ett collage. Foto: Christian L Sweden/Shutterstock.com och Roland Magnusson/Shutterstock.com.

Den svenska modellen för den regionala förvaltningen har nått vägs ände. Det skriver Företagarnas vd Benjamin Dousa och Erik Östman, expert på regelförenkling, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

”Länsstyrelserna är regeringens förlängda armar ut i riket men i dagsläget verkar den ena handen inte veta vad den andra gör.”, skriver de i debattartikeln.

DN Debatt: Det enda vettiga är att lägga ner länsstyrelserna.

Medlemmar i Företagarna lyfter ofta att handläggningstider och beslut kan skilja sig åt markant, både inom och mellan län. Beroende på vilken länsstyrelse som svarar för bedömningen kan liknande ärenden hanteras helt olika. Den bilden backas nu upp av Näringslivets regelnämnds (NNR) länsgranskning 2023 som tittar på regeltillämpning och tillsyn vid länsstyrelserna.

”Situationen är så dålig att det inte längre går att försvara länsstyrelsernas existens i deras nuvarande skepnad. Det kommer nu krävas en kraftfull reformagenda från regeringens sida, med nya mandat och betydligt hårdare central styrning”, skriver Benjamin Dousa och Erik Östman i debattartikeln.

Företagarna vill att regeringen tar fram en genomgripande åtgärdsplan för länsstyrelserna – ett länsstyrelserna 2.0. Den centrala kontrollen måste bli starkare för att säkerställa enhetliga processer, bättre resursutnyttjande och en mer jämlik service till medborgare och företag.

Fler nyheter från Företagarna