För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Tumme upp för det nya Förenklingsrådet

Publicerad 12 apr 2024
Nu har regeringen fattat beslut om att inrätta ett Förenklingsråd.

Under veckans regeringssammanträde fattade regeringen beslut om det sedan tidigare aviserade nya Förenklingsrådet. Det kommer att inrättas i maj som ett särskilt beslutsorgan under Tillväxtverket.  

Förenklingsrådets syfte är att minska företagens regelbörda, administrativa kostnader och andra fullgörandekostnader som uppstår för företagen till följd av regler. Det kommer att bestå av en ordförande, fyra ledamöter och fyra ersättare, samt ett sekretariat på sex personer.  

− Det är ett råd vars enda uppgift kommer att vara att nagelfara befintlig lagstiftning och lämna förslag på hur vi kan bli mer företagsvänliga, sade energi- och näringsminister Ebba Busch i samband med en pressträff.  

Blir 2024 det riktiga förenklingsåret?

Viktigt instrument Erik_Östman_rund.jpg

Företagarna välkomnar att Förenklingsrådet nu blir verklighet. Det kommer att rätt använt kunna tillföra den systematik i regelförenklingsarbetet som alltför länge saknats.  

− Förenklingsrådet kan bli ett viktigt instrument för att undanröja hinder så att företagen kan fokusera på det de gör bäst i stället för att ägna onödig tid åt krångel, myndighetskontakter och administration, säger Företagarnas regelförenklingsexpert Erik Östman.  

Farväl papperskvitton – nu börjar det ske förändringar på riktigt

"En schweizisk armékniv"

Förenklingsrådet kommer att få mandat att identifiera områden som är av särskilt intresse för näringslivet från ett förenklingsperspektiv och dess uppgift blir att lämna välmotiverade, konkreta och genomarbetade förslag på förenklingsåtgärder till regeringen. Det kan enligt regeringen röra sig om såväl förenklingar av nuvarande regler och andra förenklingsåtgärder som gör det lättare för företag att följa befintligt regelverk. 

− Rådet kommer vara lite gran som en schweizisk armékniv. Uppdraget är tydligt, men de har ganska brett mandat att komma med förslag, sade Ebba Busch på pressträffen. 

Vilka personer som kommer att ingå i Förenklingsrådet är det regeringen som fattar beslut om.  

− Företagarna följer utvecklingen och är alltid behjälpliga för att åstadkomma regelförenkling för alla Sveriges företag och företagare, säger Erik Östman. 

 

Fler nyheter från Företagarna