headphones newspaper video-player
Rensa i den onödiga byråkratin.

Regelbörda

Företagarna arbetar aktivt för att minska mängden regler och uppgiftsinlämning till myndigheter som tynger företagares vardag.

 Effektiva lagar och regler är mycket betydelsefulla för företagandets villkor och utvecklingskraft och väl fungerande institutioner av detta slag spelar en avgörande roll för ekonomisk tillväxt. 

Regler kan också ge upphov till negativa konsekvenser när de blir mindre ändamålsenligt utformade eller helt enkelt för många. Regler måste därför vara begripliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga, samt ge möjlighet för företag att utvecklas.