headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Sysselsättning inrikes utrikes födda

Jobbklyftan störst i Sverige

83,4 procent av inrikesfödda svenskar är sysselsatta. För de utrikesfödda är siffran 66,8 procent, visar ny statistik.

I 24 av de 31 länder som EuroStat redovisar statistik på hade inrikes födda en högre sysselsättningsgrad jämfört med utrikes födda i åldersgruppen 20-64 år.

Skillnaden var störst i Sverige där sysselsättningsgraden för inrikes födda var 83,4 procent medan motsvarande siffra för utrikes födda var 66,8 procent: en skillnad på 16,6 procentpunkter.

Nederländerna, Belgien, Frankrike och Danmark följer upp i topp 5.

I småföretagen finns stora möjligheter att skapa nya arbetstillfällen för att jämna ut gapet och skapa jobb i bägge grupper. Företagarna driver just nu två projekt på temat integration.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap