podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Sysselsättning inrikes utrikes födda

Jobbklyftan störst i Sverige

83,4 procent av inrikesfödda svenskar är sysselsatta. För de utrikesfödda är siffran 66,8 procent, visar ny statistik.

I 24 av de 31 länder som EuroStat redovisar statistik på hade inrikes födda en högre sysselsättningsgrad jämfört med utrikes födda i åldersgruppen 20-64 år.

Skillnaden var störst i Sverige där sysselsättningsgraden för inrikes födda var 83,4 procent medan motsvarande siffra för utrikes födda var 66,8 procent: en skillnad på 16,6 procentpunkter.

Nederländerna, Belgien, Frankrike och Danmark följer upp i topp 5.

I småföretagen finns stora möjligheter att skapa nya arbetstillfällen för att jämna ut gapet och skapa jobb i bägge grupper. Företagarna driver just nu två projekt på temat integration.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.