headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Snabbspår bra initiativ av Miljöpartiet

26 feb 2016
I en debattartikel i Aftonbladet skriver Miljöpartiets Maria Ferm och Elisabet Knutsson att man bör upprätta ett snabbspår för nyanlända företagare. Företagarna applåderar förslaget.

- Vi välkomnar Miljöpartiets förslag, det är otroligt viktigt att ta till vara på och hjälpa entreprenörer som kommer till Sverige, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

- Småföretagare är samhällets problemlösare och det finns en stor potential i en sådan här satsning. Att snabbt få en inblick i det svenska regelverket som omgärdar företagande kan exempelvis hjälpa många nyanlända företagare att få igång en verksamhet snabbt.

Företagarna har redan startat ett pilotprojekt i Västerås där nyanlända entreprenörer får möjlighet att skapa nätverk och knyta kontakter med etablerade företagare.

- Intresset för projektet har varit mycket stort och den första nätverksträffen blev fullsatt. Det visar tydligt på vilken potential som finns i att skapa arenor där våra företagare kan träffa nyanlända som vill och har kapacitet att starta och driva företag. Men vi ser gärna att fler aktörer, myndigheter, politiken och intresseorganisationer mobiliserar sig tillsammans med oss för att utveckla konceptet ännu mer, säger Günther Mårder.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap