För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Tusentals nya jobb skapas om ensamföretagare ges förutsättningar att anställa

Publicerad 8 feb 2016
Det finns en överraskande stor jobbskapande potential hos landets alla ensamföretagare. Var tredje vill anställa visar Företagarnas undersökning - men många ser idag risken som för hög och kämpar på ensamma.
Småföretag vill anställa

Läs även: Företagarens stora guide för soloföretagare.

Ladda ned hela rapporten här.

Företagarna har frågat ensamföretagare om de vill anställa en person i sitt företag de närmaste åren. Över 3 000 svarade och av dem uppger 32 procent att de vill anställa någon de närmaste åren. 20 procent vet inte om de vill ta steget medan 49 procent säger nej till anställa någon i sitt företag.

– Det innebär att ensamföretagarna i Företagarna kan skapa 4 800 jobb de närmaste åren. Det är ett överraskande stort antal och vi är glada att så många vill växa och skapa nya jobb. Det finns en otroligt stor potential i ensamföretagarna om politikerna vill, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna.

För många ensamföretagare är det ett stort steg att anställa en person. Inte bara för att det är svårt att släppa in någon utomstående i sin verksamhet, utan även för att företagaren får ta ansvar för en annan människas framtid.

Upplevs dyrt och krångligt

Ett av de största hindren till att anställa är att företagaren anser att kostnaden för att anställa är för hög och att administrationen kring en anställning är för krånglig. För att göra det möjligt för ensamföretagarna att anställa måste politikerna lyssna på dem och förstå deras behov och den vardag som de lever i.

"Det är alldeles för dyrt. Jag kan inte ta in en ny medarbetare, om jag när mina anställda blir sjuka, måste betala sjuklön i 14 dagar. Det är alldeles för riskfyllt", säger exempelvis en företagare till tidningen Dagens industri, som tar upp undersökningen i en artikel.

Patrik Nilsson menar att undersökningen bekräftar bilden.

– Framförallt är det de höga kostnaderna för att anställa, inte bara lön utan även skatter och avgifter, som gör att ensamföretagarna drar sig för att anställa. Men även administrationen kring att anställa upplever de som besvärlig. Det är viktigt att politikerna nu lyssnar på ensamföretagarna och hjälpa dem att göra det enklare och billigare att anställa och skapa de här jobben som Sverige så väl behöver, säger Patrik Nilsson.

Störst potential i Norrland

Viljan att anställa beror på var i landet företagaren driver sitt företag. I mellersta och övre Norrland uppger 40 procent att de vill anställa medan det i Stockholmsområdet bara är 25 procent som vill anställa någon.
– Skillnaderna mellan Stockholm och norra Sverige kan vara att det finns fler företag i Stockholmsområdet vilket gör det lättare att samarbeta med andra företag och att företagaren därför inte behöver anställa en person i samma utsträckning, säger Patrik Nilsson.

Branschen spelar in

Anställningsviljan är högst bland framförallt företag inom servicebranschen. Nästan hälften av dem, 49 procent, uppger att de vill anställa någon de närmaste åren.

Företagare som bedriver verksamhet riktat mot andra företag är de som är minst anställningsvilliga, enbart 26 procent av dem vill anställa någon.

Yngre mest benägna att anställa

Det är främst unga ensamföretagare som vill anställa. Nästan tre fjärdedelar av de mellan 16-34 år, 74 procent, säger att de vill anställa. Sedan sjunker anställningsviljan ju äldre företagaren blir. Men 11 procent av ensamföretagarna över 65 år vill också anställa.

– Att unga har en framtidstro på sitt företagande är inte så konstigt, de har en plan och strävar efter att växa. Att så många som är äldre vill anställa kan bero på att de letar efter någon som de kan anställa och sedan låta ta över sitt företag, säger Patrik Nilsson.

Ladda ned hela rapporten här.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna