För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

5 tips för ökad integration

Publicerad 26 jan 2016
Menar regeringen allvar med att integrationen ska bli bättre måste de också visa att de tror på småföretagen och deras jobbskapande kraft!

Företagarnas föreningar över hela landet är ute och berättar om möjligheterna till integration som företagandet ger. Bland andra så tar Företagarna i Halland upp frågan, i en artikel på Hallands Nyheters debattsida, där de ger fem sätt att förenkla integrationen:

1. Inom RUT och ROT ryms en mängd viktiga jobb som gjort att många nyanlända kunnat få ett arbete och egen lön. En övervägande majoritet av dem som jobbar i RUT-sektorn var arbetslösa när de anställdes. Nu sänker regeringen istället RUT och ROT-taket.

Fler tjänster föreslås visserligen bli RUT-tjänster, vilket är positivt. Men med sänkningen av taket kommer kunderna inte kunna köpa lika mycket tjänster som tidigare, vilket förhindrar att fler jobb skapas.

2. Många av Företagarnas medlemsföretag står redo att erbjuda praktikplatser till asylsökande

3. Valideringen av en invandrares utbildning eller yrkeskunskap tar i dag alldeles för lång tid. Om en person kan jobbet – låt dem få arbeta. Vi vill därför se ett system där yrkesfolk validerar. För att snabba på processen kan praktikplatsen bli en del i valideringsarbetet.

4. Företagarna har ett projekt för de invandrare som är entreprenörer och har drivit företag i sina hemländer. I projektet får de stöd av en mentor som är medlem i Företagarna och har som uppgift att hjälpa den nya företagaren att orientera sig i svenska regelverk.

5. Företagarna har i samarbete med Arbetsförmedlingen tagit fram ett arbetssätt, Jobbsökarna, där Arbetsförmedlingen utgår från småföretagens kompetensbehov för att hjälpa arbetssökande in på arbetsmarknaden. De asylsökande måste ingå i detta arbete och deras kompetens måste ingå när arbetsförmedlaren letar efter lämplig arbetskraft.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna