headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Småföretagen viktiga i jobbskapandet anser Arbetsförmedlingen

19 feb 2016
Arbetsförmedlingen på DN Debatt: "Vi skapar inte nya jobb och praktikplatser, det gör arbetsgivarna, inte minst småföretagen"

Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen, skriver på DN Debatt (19/2)om de utmaningar som Sverige och myndigheten står inför när det gäller att skapa arbete och sysselsättning till de många nyanlända.

Mikael Sjöberg Fotograf: Johan Lindstén

Där lyfter han småföretagen som en mycket viktig komponent.

"Våra kontakter med arbetsgivarna har stor betydelse. Vi skapar inte nya jobb och praktikplatser, det gör arbetsgivarna, inte minst småföretagen. För drygt ett år sedan inledde vi ett omfattande arbete för att förbättra kontakterna med arbetsgivarna. Det arbetet fortsätter att utvecklas och fördjupas i oförminskad takt."

Samverkan viktigt

Samverkan med såväl kommuner som med näringslivet är en av de viktigaste framgångsnycklarna för etableringsuppdraget, anser Sjöberg och förmedlar att myndigheten nu vi satsar stort för att utveckla sin samverkansförmåga lokalt.

Företagarna välkomnar givetvis satsningen och håller med om de mindre företagens vikt i jobbskapandet. Fler än 4 av 5 jobb skapas idag i småföretag.

  • Under 2016 startar Företagarna två projekt för etablering och integration; inom nyföretagande och med fokus på praktikplatser. Läs mer om dem här. 
  • Tidigare har Företagarna också samarbetat med Arbetsförmedlingen, bland annat i det framgångsrika projektet Jobbsökarna.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap