podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Så bra står sig Sverige i sysselsättningen

Publicerad 4 feb 2016
I denna fakta kikar vi på sysselsättningsgraden. Sverige har högst sysselsättningsgrad i EU, tredje bäst i hela Europa. Men behovet av jobb är ändå skriande - låt småföretagen skapa dem!
Sysselsättning Europa Grafik Företagarna

Det är faktiskt bara två länder i Europa som har högre sysselsättningsgrad än Sverige.

Och bland de länder som är medlem inom Europeiska Unionen är Sverige i topp. Här är 75,6 procent av befolkningen mellan 15 och 64 år sysselsatta. I EU som helhet ligger sysselsättningsgraden på 65,5 procent.

Varför är detta viktigt?

Jo sysselsättningen är förstås av stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Med fler i arbete kan vi producera mer och hushållens inkomster växer. Dessutom ökar statens skatteintäkter.

När är man sysselsatt?

En person räknas som sysselsatt när han eller hon är anställd, egen företagare eller hjälper till i familjens företag.

Småföretagen skapar jobb!

Det finns dock drygt 300 000 arbetslösa personer i Sverige, enligt SCBs definition för arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen. Enligt definitionen kan de börja ett arbete inom 14 dagar och har aktivt sökt arbete under de senaste 4 veckorna eller inväntar att börja ett arbete inom tre månader efter mätveckan.

Det finns potential att minska arbetslösheten och att öka sysselsättningen. Småföretagen vill växa och anställa och hjälper gärna till!

Källa till statistiken: Eurostat. Notera att Eurostat använder en annan definition på arbetslöshet än SCB. Framförallt åldersgruppen varierar.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna