headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Tillfälliga uppehållstillstånd ger inte nyanlända en ärlig chans

2 mar 2016
Vi måste ge människor som flytt undan krig och förföljelse en realistisk chans att etablera sig i Sverige. Regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd begränsar den möjligheten.

Patrik NilssonArtikeln är också publicerad på Dagens Samhälles debattsida.

I spåren av debatten om asylmottagandet har fokus nu riktats mot etableringen av nyanlända.  Som representant för de främsta jobbskaparna, ser vi på Företagarna flera problem med de tillfälliga uppehållstillstånden som gör att både småföretagare och nyanlända kommer i kläm. 

För det första innebär tillfälliga uppehållstillstånd att en nyanländ har en ytterst begränsad tid att etablera sig i samhället. För småföretagare som vill ge nyanlända möjligheten att etablera sig blir risken då hög för att anställa. 

För kort tid

En företagare behöver kunna pröva arbetstagare under en tid för att våga ge en fast anställning.  Tiden som erbjuds med regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd är helt enkelt inte tillräcklig. Som nyanländ måste du dessutom lära dig svenska, validera din eventuella tidigare utbildning och därefter, om nödvändigt, komplettera din utbildning. 

Det krävs ingen större analytisk förmåga för att inse att den uppgiften blir övermäktig för många av dem som nu flyr från krig och oroshärdar. Därtill blir det även svårt för Arbetsförmedlingen att klara uppgiften med etableringsplaner på den begränsade tid som nu kan bli verklighet med förslaget. 

Hålls utanför möjlighet att anställa

Samtidigt hålls småföretagare, ofta verksamma lokalt och med ett starkt engagemang för den ort de både lever och jobbar i, effektivt utanför möjligheten att kunna erbjuda nyanlända anställning trots att det är just denna grupp arbetsgivare som är nyckeln till en långsiktigt framgångsrik etablering. 

"Tillfälliga uppehållstillstånd ger inte människor en ärlig chans"

För det andra så kommer regeringens förslag med största sannolikhet att leda till undanträngningseffekter för nyanlända personer med lägre utbildning. 

För individen kan det till exempel innebära att en utbildad läkare eller ingenjör väljer ett enklare jobb än att påbörja en mödosam, lång och osäker process för att etablera sig inom sitt yrke. 

För trots att det finns snabbspår för många yrken i Sverige är dessa betydligt längre än ett år. Effekten blir att högutbildade personer tvingas in i enklare jobb på bekostnad av människor som saknar en högre utbildning. 

Väljer säkra vägen

Självklart väljer personer som flytt från krig hellre den säkra vägen genom att ta ett enkelt arbete, än att riskera sitt och sin familjs uppehållstillstånd genom att i tuff konkurrens söka det jobb man är utbildad för. 

Men regeringens avsikt borde rimligtvis vara att erbjuda dem med högst skyddsbehov permanent uppehållstillstånd i Sverige, inte dem med högst utbildning.

Tillfälliga uppehållstillstånd ger inte människor en ärlig chans. På Företagarna arbetar vi för en politik som ger människor möjligheter och förutsättningar att starta och driva ett eget företag.  

På samma sätt behöver nyanlända personer som flytt undan krig och förföljelse en realistisk chans att etablera sig i Sverige. Det kan inte regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd erbjuda.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap