headphones newspaper video-player

Guide: Så kan företag arbeta med hållbar utveckling

Vi har ett stöd till dig som småföretagare för att stegvis utveckla och strukturera ditt hållbarhetsarbete. Guiden är uppbyggd i 7 steg. I materialet finns verktyg, mallar och länkar till fördjupningar till stöd.

1. Analysera läget

Alla företag påverkar sin omgivning. Ett viktigt första steg är att skaffa en överblick av ditt f...

2. Sätt riktning

Ett effektivt hållbarhetsarbete behöver förankras. Därför är det viktigt att tidigt formulera för...

5. Implementera

Det femte steget är ett av de mest avgörande för ditt företags hållbarhet. Nu handlar det om att ...

6. Mät och utveckla

Hållbarhetsarbete innebär förändring. Ditt företag måste börja göra saker på annorlunda sätt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD