För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

6. Mät och utveckla

Hållbarhetsarbete innebär förändring. Ditt företag måste börja göra saker på annorlunda sätt.
Mät och utveckla - Metod CSR/hållbarhet

Med tydliga mål och indikatorer kan ni lättare följa upp er utveckling och utvärdera resultaten. Det skapar utrymme för lärande och möjlighet till förändring.

Att mäta resultat är ett viktigt verktyg för kontroll och genomförande av olika initiativ. Det som mäts prioriteras.

Om ditt företag är lite större behöver dina medarbetare ha mål för att effektivt integrera hållbarhetsarbetet inom sina funktioner, men också för att bedöma prestation, prioritera och fördela resurser till strategiska mål och syften.

I en förändringsprocess är det särskilt viktigt att hålla fokus och styrning mot uppsatta mål. Det är också viktigt att stanna upp och analysera vad som gått bra och vad som misslyckats – och kanske framför allt undersöka om man gör rätt saker för att nå dit man vill.

Följ upp och kontrollera kontinuerligt

Som med vilket annat projekt eller verksamhet som helst är uppföljning avgörande för framgång. Kontrollera kontinuerligt mot uppsatta mål och arbeta ändamålsenligt.

Se till att göra dina resultat mätbara, genom exempelvis:

  • Kontinuerliga uppföljningsmöten – låt resultatindikatorer för hållbarhet bli en arbetsrutin
  • Utnyttja branschspecifika resultatindikatorer – vissa branscher har redan anpassade resultatindikatorer.  (Standards Map ger många exempel).
  • Använd befintliga verktyg – de finns flera som är gratis (t.ex. ZeroMission carbon footprint calculator)
  • Utnyttja internationella resultatindikatorer – anpassa dem för din verksamhet. 
  • Be intressenter om deras synpunkter, be dina kunder om deras åsikter om förändringar

Låt resultaten visa dig framåt

Hållbarhetsfrågor är komplexa! Åsikter går isär om hur de ska lösas och vad som ska prioriteras. Regler förändras, nya riktlinjer tillkommer vilket skapar osäkerhet, inte minst för det lilla företaget.

Det ställer krav på styrning och förmågan att hantera förändring, men också att på att hitta kreativa och innovativa lösningar, att lära av misstag och att göra avvägningar mellan kortsiktig och långsiktig hänsyn.

Det kräver även förståelse för att lokala beslut kan få globala konsekvenser. 

Genom att motivera, förklara och lyssna på dina medarbetare och intressenter så kan de lättare ta till sig varför förändringen är viktig och vad den innebär.

Utveckla dina insatser

Lär av resultaten och utveckla arbetet successivt. Kanske är vissa av era insatser varit särskilt framgångsrika och har ökat er positiva påverkan? Vad kan och bör göras annorlunda?

Undersök vad som gått bra och varför, och fundera på hur de lärdomarna kan utvecklas på nya områden eller förändra ert arbete med andra projekt. Kom ihåg att utgå från er värdegrund och vision för hållbarhetsarbetet, men var inte rädd för att omformulera mål eller omvärdera insatser.

Baserat på dina resultat kan du ompröva ditt hållbarhetsarbete med hjälp av din värdegrund, dina mål och dina intressenter. Fortsätt din dialog inom och utanför företaget och låt dit arbeta växa successivt.

 

Gå vidare till "Kommunicera och engagera"

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.