För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

7. Kommunicera och engagera

Ett effektivt hållbarhetsarbete kräver kommunikation och engagemang
Kommunikation - Metod CSR/hållbarhet

Att vilja och våga visa framsteg och utmaningar i hållbarhetsarbetet bygger förtroende. Transparens och öppenhet internt och externt är inte bara nödvändigt, utan en stor möjlighet.

Hållbarhet påverkar hur kunder väljer sina leverantörer, hur konsumenter väljer sina varor och hur kompetent personal väljer sina arbetsplatser. Därför är det grundläggande att kunna lyfta fram det ditt företag gör och hur era hållbarhetsmål ser ut.

Använd det i er marknadsföring och i kontakten med kunder. Utgå från ert faktiska arbete och vad ni lyckats med. Men berätta också det som inte varit positivt.

Vilken nivå passar dig?

Det finns omfattande riktlinjer som kan vara ett bra stöd för hållbarhetskommunikationen. Men din hållbarhetskommunikation ska inte följa en specifik mall. Tänk istället på vad som är viktigt att berätta och för vem - vad som är intressant beroende på din verksamhet och målgrupp.

Tänk på att:

  • Vara transparent och ärlig och berätta om både styrkor och svagheter
  • Visa på resultat och förklara vad du ska göra
  • Lyssna på din målgrupp och låt andra prata om dig
  • Var kreativ i din kommunikation
  • Utnyttja det som gör dig annorlunda

 

En omfattande hållbarhetsrapportering med ingående redovisning kanske inte passar ditt syfte och dina intressenter. Din hållbarhetsrapport kanske kan vara ett par sidor eller en hemsida?

Lyssna och var beredd att lära av svaren!

Tänk igenom hur din kommunikation kan skapa dialog genom att lyfta väsentliga aspekter och vara transparent. Det kan hjälpa dig att bygga relationer och bidra till din affärsutveckling.  

Arbeta vidare

När du gått igenom alla har du en ganska komplett bild av ditt hållbarhetsarbete. Däremot är tanken inte att du slutar här, utan det är just ett löpande arbete, där du kontinuerligt jobbar dig igenom de 7 stegen. Därför blir nästa steg att analysera läget i steg 1  igen och gå vidare och uppdatera dina dokument och analyser.

Med jämna mellanrum är det också en bra idé att göra vårt digitala självtest och se var ert hållbarhetsarbete står just nu.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.