För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

1. Analysera läget

Alla företag påverkar sin omgivning. Ett viktigt första steg är att skaffa en överblick av ditt företags påverkan och se möjligheterna och utmaningarna för ert hållbarhetsarbete.
Analysera läget - Metod CSR/hållbarhet

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete behöver utgå från ditt företags kärnverksamhet. Det finns ingen universal lösning, utan du gör bedömningar utifrån era förutsättningar och verksamhet. Hur, var och med vilka ditt företag arbetar är avgörande för den påverkan ditt företag har.

Använd vårt digitala verktyg 

Med hjälp av vårt självgranskningsverktyg får du snabbt och enkelt en översikt av olika hållbarhetsaspekter för ditt företag. Gör testet Så hållbart är ditt företag nu. Det tar bara tio minuter. 

Utnyttja styrkan i att vara liten

De stora företagen har utvecklat avancerade modeller och principer som stöd i analysarbetet och hållbarhetsrapporteringen. De kan vara användbara som stöd även för små och medelstora företag, men är ofta tids- och resurskrävande.

Småföretag har kortare beslutsvägar. Använd det till din fördel i hållbarhetsarbetet.

Småföretag har fördel i att de enklare kan få en översikt av sin verksamhet och en fördel i sina nära relationer − externt med kunder och leverantörer, och internt med ledning och anställda. Småföretag har även kortare beslutsvägar. Använd det till din fördel i hållbarhetsarbetet.

Viktigt att tänka på:

  • Tänk igenom verksamhetens alla steg, även utanför er direkta kontroll.
  • Börja med det ni har koll på och utveckla successivt.
  • Tänk inte bara risker utan också möjligheter, vad gör ni redan idag?

Kartlägg er påverkan

Börja med att systematiskt kartlägga ditt företags kärnverksamhet för att ta reda på var ni har störst påverkan, vad som är akut och de viktigaste strategiska frågorna. Kom ihåg att mindre och kanske symboliska handlingar också har ett värde. De kan vara nog så viktiga för engagemang och synlighet bland medarbetare och andra intressenter. Frågor att utgå från kan vara;

  • Vad använder ni för produkter?
  • Vad använder ni för typ av transporter?
  • Är produktionen energikrävande och vad har ni för elavtal?
  • Reser ni mycket och med vilka färdmedel?
  • Hur ser arbetsvillkoren ut bland era leverantörer?
  • Tänker ni på mångfald när ni anställer?
  • Hur undviker ni korruption?

Vad är viktigt?

Hur gör man för att räkna ut vad som kan ha stora miljömässiga, sociala eller ekonomiska konsekvenser? Vad gör en fråga viktig för ett företag?

Det är inte helt enkelt och företag använder olika metoder för att bedöma vad som har störst påverkan. Vilka frågor som bedöms som viktiga varierar kraftigt mellan olika företag och olika branscher, men även mellan aktörer i samma bransch.

Använd mallen

I vår mall för Lägesanalys får du stöd i att sortera information och systematisera analysen. Beroende på storlek och verksamhet ser företags ansvarsfrågor olika ut. De kan kategoriseras och åtgärdas på olika sätt, men frågeställningarna hjälper dig på vägen.

I vår faktabank hittar du fler exempel på olika system. 

Börja med små steg. Ta hjälp av verktygen i de kommande stegen. Låt analysen växa fram och utvecklas stegvis.

Gå vidare till "Sätt riktning"

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.