För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

5. Implementera

Det femte steget är ett av de mest avgörande för ditt företags hållbarhet. Nu handlar det om att omsätta mål och visioner till resultat.
Implementera - Metod CSR/hållbarhet

Även om planering och struktur är en förutsättning för ett effektivt och värdeskapande hållbarhetsarbete är det i implementeringen du omsätter planerna i praktiken.

Våga sätta igång med hållbarhetsarbetet fast du inte är expert. Det är viktigt att tänka på att ett hållbarhetsarbete är en förändrings- och lärandeprocess. Arbetet kommer successivt att lyfta nya frågor och väcka nya tankar som ger förutsättning för fortsatt förändring och förbättring.

Arbeta fokuserat och strukturerat

Börja med små steg och de viktiga frågorna. Fokusera på det som är genomförbart. Det kan underlätta om du koncentrerar dig på det enklaste först för att sedan ta tag i mer omfattande insatser. På så sätt kan resultaten öka engagemanget och successivt väcka intresse bland t.ex. kunder och leverantörer.

Om du har anställda – delegera ansvaret för delar av hållbarhetsarbetet, olika projekt eller specifika mål. Om företaget är lite större – sätt samman en projektgrupp som driver arbetet och utvecklingen framåt.

Projektgruppen bör involvera olika ansvarsfunktioner så att marknad, produktion, inköp och HR är engagerade i arbetet och bidrar till ökade resultat. Det underlättar att koppla arbetet till affärsverksamhetens olika delar.

"Du blir aldrig färdig med ditt hållbarhetsarbete – det är en utvecklingsprocess"

Underhåll samtalet

Att arbeta hållbart är en utvecklingsprocess. Du och ditt företag kommer behöva lära er på vägen, men också era kunder, leverantörer och andra intressenter kommer vara med på resan.

Kom därför ihåg att hålla dialogen med era intressenter levande. Fortsätt även diskutera era hållbarhetsmål med medarbetare och kollegor. Ta gärna intryck av olika åsikter och var inte rädd för att omformulera mål eller ändra planer.

Lär av varandra och av andra

Det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt. Det finns många praktiska exempel på enkla och effektiva hållbarhetsinsatser. Undersök vad andra har gjort och ta nytta av deras lärdomar. 

Utforska samarbeten med t.ex. företag, organisationer, lokala myndigheter eller skolor i din närhet. Utveckla insatser i samråd med andra, exempelvis genom företags- eller branschorganisationer. Undersök om det finns möjligheter att samarbeta med andra leverantörer till samma kund. Vissa insatser kräver att ni är fler för att ni ska uppnå resultat.

Ingen utomstående kan göra hela jobbet åt er. Företagets  hållbarhetsarbete måste ha sitt hjärta hos ledning och medarbetare

Om du känner dig osäker eller behöver stöd finns idag många hållbarhetskonsulter som kan hjälpa dig att komma igång med ditt arbete. Det finns även många områdesspecialiserade konsulter som kan hjälpa dig med specifika insatser eller projekt.

Men tänk på att konsulterna inte kan göra jobbet åt dig - ett förändringsarbete måste förankras och drivas internt.

Tänk på att:

  • Planera ditt arbete utifrån dina mål
  • Fokusera på att genomföra insatser och ändra målen om de inte fungerar
  • Tillsätt en ansvarig för hållbarhetsarbetet
  • Koppla dina hållbarhetsaktiviteter till din verksamhet och gör hållbarhetsfrågorna till integrerade delar av det löpande arbetet
  • Håll intressentdialogen levande med dina viktigaste intressenter och gör hållbarhet till en naturlig del i kontakten med olika intressenter
  • Dokumentera arbetet löpande och styr mot målen.

 

Gå vidare till "Mät och utveckla"

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.