För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

2. Sätt riktning

Ett effektivt hållbarhetsarbete behöver förankras. Därför är det viktigt att tidigt formulera företagets värden och sätta en tydlig riktning för hållbarhetsambitionerna.
Sätt riktning - Metod CSR/hållbarhet

Det har visat sig att de företag som strategiskt integrerar hållbarhetsarbetet i alla aspekter av verksamheten är de som lyckas bäst. Ett effektivt hållbarhetsarbete behöver integreras i hela verksamheten och det sker i samverkan och samarbete med andra, både inom och utanför företaget.

Vad kan du påverka direkt?

Har du ett mindre företag kan du fundera kring det du kan påverka direkt, som dina inköp, resor och ditt förehållande till kund och din omvärld. Du kanske även kan påverka hyresvärden, städfirman eller transportföretaget att ta fram hållbara alternativ till dig. På så sätt blir även din verksamhet mer hållbar.

Formulera en vision för ditt företags samhällsansvar

Många företag har en etablerad kultur, ett sätt att göra affärer. Men kulturen är ofta oskriven. Den sitter i väggarna och i medvetandet hos medarbetarna. Med tydligt formulerad värdegrund kan ni ta fram riktlinjer för hur ni relaterar till omvärlden.

Involvera tidigt fler på ditt företag i samtal om er kultur och hur ni arbetar. Relatera det till olika hållbarhetsfrågor och utveckla det till en vision som skapar en gemensam referensram. När du och dina medarbetare får bättre insikt om er påverkan kan ni omsätta er vision i praktiken.

Tänk på att:

  • Bestäm era värderingar och definiera er företagskultur.
  • Formulera er syn på företagets samhällsansvar.
  • Definiera en riktning om hur ni vill bidra till omvärlden.

 

Gå vidare till " Identifiera och involvera"

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.