För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

4. Prioritera och sätt mål

Effektiva insatser kräver riktning och tydliga mål. Det gäller också för ett effektivt hållbarhetsarbete.
Prioritering + mål -Metod CSR/hållbarhet

Börja med att gå tillbaka lägesanalysen och använd materialet från intressentdialogen. Tydliggör era värden och vad ni står för. Det blir en viktig kompass för ert hållbarhetsarbete.

Finns mål för hållbarhet?

Det kanske redan finns styrdokument och resultatmål på vissa områden eller för delar av ert hållbarhetsarbete. Se till att de blir operativa och användbara, för dig och dina medarbetare i företaget. Utveckla riktlinjerna för ert miljöarbete eller er värdegrund att inkludera aspekter för andra hållbarhetsfrågor.

Saknas mål?

Om ditt företag saknar mål för hållbarhet – starta en målprocess utifrån era utmaningar och möjligheter baserat på lägesanalysen. Undersök resultaten från intressentdialogen och kartlägg olika behov, förväntningar och risker.

Om ditt företag är större, inkludera representanter från exempelvis ledning, säljavdelning, produktion för att få in olika perspektiv och för att målformuleringarna ska förankras och få effekt i företagets verksamhet.

S-M-A-R-T-A mål


SMART-modellen* kan hjälpa dig att ta fram effektiva mål.

Specific
Tydliggör det som ska uppnås (Vad, vem, var och varför).
Measurable
Bestäm redan från start hur ni mäter att ni lyckats. Alla mål kan mätas.
Attainable
Målet ska driva processen men måste vara praktiskt möjligt att uppnå.
Relevant
Målen ska vara relevanta och knytas an till ansvarsområden. Delaktighet i framtagande är ett nyckelord.
Time-bound
Sätt upp en tidsplanering. Bestäm deadline och prioritering för målet.

*Källa: OECD

Fundera också på hur ni ska mäta era resultat och hur de ska omsättas i praktiken - hur målen kan kopplas till prestation och till olika enheter.

Fördjupa och gå vidare i detta steg

  • Företagets hållbarhetspolicy behöver vara tydlig, sätta strategiska mål och relatera direkt till era affärsområden. Så gör du: Hållbarhetspolicy

 Gå vidare till "Implementera"

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.