För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

3. Identifiera och involvera

Intressenter är alla som på olika sätt påverkar och påverkas av ditt företags verksamhet, produkter och tjänster. De finns internt på företaget och externt i samhället, i leverantörsled och i kundled. Det är de som avgör ditt företags utveckling och lönsamhet.
Identifiera - Metod CSR/hållbarhet

En bra dialog med dina intressenter hjälper dig i ditt förändringsarbete, med riskhantering och i att utveckla din affär. Att lyssna och visa hänsyn till medarbetare och kunder, men också leverantörer, banker och lokalsamhället hjälper dig att ha koll på frågor som på olika sätt påverkar ditt företag.

Vilka kan vara intressenter?

Jo, exempelvis:

 • Styrelse och ägare
 • Konsumenter och kunder (Besökare, deltagare, hyresgäster osv.)
 • Leverantörer, konsulter och deras anställda
 • Medarbetare
 • Familj
 • Konkurrenter
 • Hyresvärd
 • Medfinansiärer, t.ex. bank eller investerare
 • Myndigheter och politiker
 • NGO:s, lokalsamhälle, närområde och -miljö
 • Samarbetspartners
 • Slutanvändare

Fånga intressenternas behov

Kommunikation är central för bra hållbarhetsarbete. Transparens och dialog är central för ett effektivt hållbarhetsarbete. Det läggs också mycket vikt vid att rapportera och marknadsföra hur företag förhåller sig till miljö och socialt ansvar.

Men hållbarhetskommunikationen kan bli tandlös om det inte finns sätt att fånga intressenternas behov, kunskap och perspektiv. Därför är dialogen så viktig.

Gör en intressentanalys

Med hjälp av mallen, som du kan hämta längre ner på denna sida, kan du enklare, enskilt eller tillsammans med dina kollegor, spåna kring olika intressenter.

Vilka påverkar ni, och vilka påverkas ni av - och hur? Det tar du reda på genom en intressentanalys.

Anpassa analysen utifrån era förutsättningar. Vilka är de som påverkar eller påverkas av företagets verksamhet? Hur kan de kategoriseras? Är några särskilt viktiga?

Lista de som berör eller berörs av ert företags verksamhet på olika sätt och på olika nivåer, direkt och indirekt. Utifrån dessa kan du gå vidare med att prioritera och identifiera de viktigaste intressentgrupperna. 

Dina intressenter förändras hela tiden! Nya frågor framträder och nya förhållanden skapas. En intressentanalys är alltså inte statisk, utan behöver hela tiden utvecklas.

Prata hållbarhet med dina intressenter

Interaktionen är helt avgörande för en värdeskapande dialog. Därför är det viktigt att samtalet förs kontinuerligt och ömsesidigt med en mångfald av intressenter. De intressenter ni har minst kontakt med kan vara de som har mest värdefulla perspektiv.

Metoder för att fånga upp synpunkter och perspektiv är viktiga för hur användbar informationen blir.  Återkoppla till intressenterna och berätta hur du tagit hänsyn till deras synpunkter, direkt, i en rapport eller på hemsidan.

Dialoger ger insikt

Det är bättre att börja en dialog med några få än att inte prata med några alls. Annars riskerar du att missa viktig information och input till ditt hållbarhetsarbete.

Följ gärna mallen

Mallen för intressentdialog, som du hämtar lite längre ner på sidan, som vi har tagit fram ger förslag på hur du kan kategorisera och sortera informationen.

Gå igenom er lägesanalys och de mest centrala hållbarhetsfrågorna för ditt företag och era intressenter. En effektiv dialog kan utföras med flera intressenter vid ett och samma tillfälle kring en huvudfrågeställning. Genom att strukturera arbetet kan du samla er informationsinhämtning och skapa gemensamma referenspunkter för företagets olika delar.

Kunskapsinhämtningen kan också lätt utökas med webbaserade enkäter. De finns tillgängliga kostnadsfritt och kan ge bra underlag för er dialog och specifika huvudfrågor, till exempel SurveyMonkey, och TypeForm.

Tänk på att:

 • Var lyhörd
 • Att dokumentera frågorna
 • Återkoppla – det är ett samtal
 • Anpassa omfattningen till era förutsättningar

Har ni användbar data?

Kanske sitter ditt företag redan på mycket användbar information i till exempel kund- eller medarbetarundersökningar. Gör den informationen tillgänglig och använd den som underlag.

Det kan också vara gynnsamt att ta med hållbarhetsfrågor i redan befintliga kontaktytor med t.ex. kunder, hyresvärd eller leverantörer. Ta med intressentperspektivet i det strategiska arbetet med hållbarhet, men också i verksamhets- och affärsutvecklingen i företaget.

Ladda ner mallar 

Mall för intressentanalys.

Mall för intressentdialog.

Gå vidare till "Prioritera och sätt mål"

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.