För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Polisiär närvaro och otrygghet

oavsett var i landet som företagare bedriver sin verksamhet är det fler som upplever att den polisiära närvaron inte är tillräckligt trygghetsskapande än vice versa.

Upplevd trygghet och faktisk säkerhet är inte alltid samma sak. Många personer som aldrig har blivit utsatta för brott kan känna en känsla av otrygghet när de promenerar hem ensamma från jobbet i ett område, utan andra människor i närheten, och där gatubelysning saknas. Det betyder däremot inte att ett subjektivt begrepp som trygghet är en oviktig variabel. Särskilt inte om den upplevda tryggheten stadigt minskar över tid.

Att en företagare upplever otrygghet trots att det egna företaget har skonats från brott kan ha många förklaringar. Att företagaren blivit utsatt för brott privat, att andra företagare i närheten har drabbats, att personal utsatts för brott i närmiljön, att skadegörelse skett utanför lokalen eller det faktum att en lokaltidning skriver om att den polisiära närvaron har minskat och att närmaste polisstation ligger över en timmes bilfärd från företaget.

En företagare som upplever trygghet, å andra sidan, är troligtvis mer villig att investera och satsa på sin verksamhet än en otrygg företagare. Att attrahera och rekrytera personal underlättas väsentligt om området där verksamheten är lokaliserad upplevs som tryggt av den som söker jobb. Alla dessa aspekter gör frågan om trygghet till en väsentlig variabel när det kommer till att kartlägga hur företagare påverkas av brottsligheten.

I figuren nedan visas resultatet på frågan om huruvida polisens närvaro är tillräcklig för att man som företagare ska känna sig trygg. Jämfört med mätningen från 2017 har det skett en negativ utveckling där en majoritet av Sveriges företagare inte upplever polisens närvaro som tillräckligt trygghetsskapande. Den negativa trenden utifrån ett redan väldigt besvärligt läge vittnar om behovet av kraftfulla åtgärder.

Figur 2: Är polisens närvaro tillräcklig för att du som företagare ska känna dig trygg?

figur2.png

Polisiär närvaro är givetvis långt ifrån den enda relevanta variabeln när det kommer till att mäta trygghet. Men det är polisen som är ytterst ansvarig för att upprätthålla lag och ordning och det är till polisen en företagare i första hand vänder sig vid händelse av ett allvarligt brott. I undersökningen som genomfördes 2017 var också ökad lokal närvaro den viktigaste åtgärden som företagare angav på frågan om vad som krävs av polisen för att öka tryggheten.

I samma undersökning framkom skillnader i upplevd trygghet mellan var i landet företagaren bedrev sin verksamhet, där företagare på landsbygden upplevde en lägre trygghet än företagare verksamma i städer. För mätningen 2020 är det fortfarande endast var fjärde företagare på landsbygden som upplever att den polisiära närvaron är tillräcklig för att skapa trygghet (se figur 3). Företagare verksamma i mindre städer upplever en oförändrad trygghetsnivå. Däremot har det skett en kraftig försämring i större städer där företagares trygghet kopplad till den polisiära närvaron har minskat från 35 till 25 procent. Skillnaden mellan storstad och landsbygd är för en gångs skull utraderad, men knappast på det sätt som någon önskat.

Figur 3: Är polisens närvaro tillräcklig för att du som företagare ska känna dig trygg?

figur3.png

Andel som svarat Ja.

En klar slutsats är att oavsett var i landet som företagare bedriver sin verksamhet är det fler som upplever att den polisiära närvaron inte är tillräckligt trygghetsskapande än vice versa. Men om den upplevda tryggheten minskar, betyder det då att utsattheten för brott har ökat på motsvarande sätt? I nästa kapitel lämnas den subjektiva trygghetsfrågan och istället redogörs den faktiska omfattningen av brotten som drabbar Sveriges företagare.

Gå till nästa kapitel: Företagares utsatthet för brott