podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Brott mot företagare 2021

Rapport om kriminalitetens omfattning och dess konsekvenser för mindre företag i Sverige.

Den här rapporten har som ambition att deskriptivt illustrera omfattningen av brott som drabbar mindre företag i Sverige. Men även vad konsekvenserna av kriminaliteten blir för företagaren, för medarbetare och kunder – och i förlängningen för resten av samhället. Den presenterar även en rad åtgärdet som Företagarna vill se genomförda – nationellt och lokalt – för att minska brottsligheten. 

Ladda ner rapporten som pdf. 

Gå till nästa kapitel: Sammanfattande resultat