För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Brottslighet och polisens arbete

Brott mot småföretagare är ett problem som skapar både otrygghet och oro över hela Sverige, samtidigt som både ekonomin och service blir lidande.

Både tid och resurser upplevs som bortkastade av småföretag när polisanmälningar oftast inte leder någon stans. Det visar en ny undersökning från Företagarna där vi tillfrågat småföretagare om brott begångna mot deras företag.

Fyra av fem jobb skapas i de små företagen och dessa företag står för den enskilt största andelen skatteintäkter till landets kommuner. Detta gör småföretagen till en avgörande faktor i att skapa jobb och en gemensam välfärd.

Att vara företagare innebär ekonomiska risker och stort ansvarstagande för verksamhetens eventuella medarbetare, där ägaren ofta sätter de anställdas trygghet och verksamhetens fortsatta varande före sina egna intressen. Detta är något som de allra flesta företagare kan känna igen sig i, och även en verklighet som de anser vara acceptabel för att driva sin verksamhets vision framåt. En annan verklighet som många företag och dess anställda dessvärre numera även känner igen sig i är att Polismyndigheten inte kan säkerställa den trygghet som de behöver för att effektivt och säkert kunna bedriva sina verksamheter.

Polisens närvaro är otillräcklig

Resultaten av våra undersökningar visar att en av tre företagare anser att polisens närvaro är tillräcklig för att de ska känna sig trygga och 80 procent av de som blivit utsatta för brott uppger att polisens arbete inte har lett till att brottet klarats upp. Utsattheten och otryggheten i upplevelsen att polisen abdikerat på vissa områden riskerar att företagare tappar förtroende till myndigheten och i större utsträckning slutar att anmäla de brott som de utsätts för. Förutom det personliga lidandet för den som blir utsatt för ett brott kan kostnaderna för exempelvis stöld eller inbrott bli mycket höga särskilt för mindre företag som ofta lever på små ekonomiska marginaler.

Brottslighet slår mot företagande

Företagens ekonomiska bortfall i form av bland annat den tid och de resurser som krävs för att hantera brotten eller dyra investeringar i brottsförebyggande syfte hindrar småföretagens möjligheter att skapa jobb och erbjuda nödvändig samhällsservice. Nio av tio småföretag i Sverige vill växa, men med de dyra kostnaderna som brottsutsattheten orsakar finns risken att investeringar och nyanställningar för expansion aldrig blir av.     

Denna rapport är i första hand deskriptiv och belyser problematiken samt ger en bild av hur de svenska småföretagen ser på brottslighet och polisens arbete.

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet genom att klicka här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.