För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Om undersökningen

Så här har vi tagit fram resultaten.

Rapportens resultat bygger på en webbaserad enkät till Företagarnas medlemspanel genomförd 5–18 november 2020.

Antal respondenter var 819 företagare med bred representation sett till olika branscher, företagsstorlekar och geografisk hemvist.

Svarens fördelning har korrigerats för att efterlikna den nationella företagarstrukturen, med hjälp av en modell baserad på SCB:s statistik över antal företagare i Sverige. Konkret görs detta genom att korrigerande vikter räknas fram för olika företagsstorlekar (antal anställda), kön, ålder och bransch.

Jämförelser i rapporten görs med tidigare liknande undersökningar genomförda juni 2017, mars 2018 och augusti 2019.

Rapportens författare

 

pontus lindstrom rund 150px.png 

Pontus Lindström, näringspolitisk expert på Företagarna.

Se mer av Pontus arbete