För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sammanfattning

Landets företagare anser sig inte ha särskilt god kunskap om pensionsvillkor för företagare.

Den låga lönenivån och det faktum att en del företagare inte tar ut någon lön överhuvudtaget, tillsammans med det oregelbundna uttaget gör att företagare är en särskilt utsatt grupp som riskerar att få låga pensioner. Sammantaget får detta stor påverkan på företagares allmänna pension.

Det är en låg andel av företagare som omfattas av tjänstepension. Delvis beror detta på att de inte känner till vilka möjligheter som finns för att spara i företagsägda pensionsförsäkringar. De som trots allt sparar i sådana försäkringar har ofta något låga avsättningar samtidigt som en del företagare sätter av relativt ansenlig summa. Skillnaderna är alltså mycket stora.

Landets företagare anser sig inte ha särskilt god kunskap om pensionsvillkor för företagare. Hälften anser sig ha dålig eller obefintlig kunskap medan endast en av tio företagare anser sig ha mycket god kunskap. Trots att var femte företagare är oroade eller mycket oroade över sin ekonomiska trygghet vid pensionen, så är två av fem företagare trygga eller mycket trygga gällande den ekonomiska tryggheten vid pensionen. Mest oroade är soloföretagare.

Företagarna föreslår därför följande för att stärka företagares möjlighet till en god pension:

  • Höj premiepensionsavsättningen från 2,5 till 5 procent
  • Stoppa höjning av ålderspensionsavgiften
  • Återinför avdragsrätt för privat pensionssparande & ökade informationsinsatser
  • Inför halverad inkomstskatt om man fortsätter arbeta (F-skatt) efter 67/69/70 år (riktåldern)
  • Avskaffa träda och karens vid generationsskifte
  • Stoppa premiepensionsutrednings förslag
Gå till nästa kapitel: Pensionssystemets historiska utveckling