podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Om undersökningen

Så här har vi gjort undersökningen.

 

  • Utskick till 3 299 deltagare i Företagarnas panel
  • Första utskick 5 november 2019; påminnelse 8 och 13 november
  • Resultat togs fram 18:e november 2019
  • 925 svar (varav 888 slutförda): 28 procent svarsfrekvens
  • Även ej slutförda svar ingår i analys (varje svar sparas)
  • Urvalet korrigeras så att det liknar den nationella företagarstrukturen, med hjälp av en modell baserad på SCB:s statistik på antal företagare i Sverige. Konkret görs detta genom att korrigerande vikter räknas fram för olika företagsstorlek (antal anställda), kön, ålder och bransch.

Rapporten är skriven av Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg