headphones newspaper video-player

Företagarnas rapporter 2020

Vägen tillbaka och framåt

En undersökning från Företagarna om effektiviteten i Regeringens krisåtgärder och behovet av en företagarvänlig politik för jobb och välfärd

Företagarpensioner

Företagare skiljer sig från anställda i hur väl socialförsäkringssystemet fångar upp den verklighet man verkar i. Hur förbereder sig landets företagare för att gå i pension? Vil...

Företagarfakta 2020

Rapportserien Företagarfakta 2020 ger unik inblick i det lokala företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner.