headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarnas rapporter 2020

24 jun 2020 | Riks | Sociala skyddsnät | Rapport

Företagarpensioner

Företagare skiljer sig från anställda i hur väl socialförsäkringssystemet fångar upp den verklighet man verkar i. Hur förbereder sig landets företagare för att gå i pension? Vil...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap