podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Företagarnas rapporter 2020

Vägen tillbaka och framåt

En undersökning från Företagarna om effektiviteten i Regeringens krisåtgärder och behovet av en företagarvänlig politik för jobb och välfärd

Företagarpensioner

Företagare skiljer sig från anställda i hur väl socialförsäkringssystemet fångar upp den verklighet man verkar i. Hur förbereder sig landets företagare för att gå i pension? Vil...

Företagarfakta 2020

Rapportserien Företagarfakta 2020 ger unik inblick i det lokala företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.