podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Service och bemötande

Bäst betyg i service och bemötande i årets mätning får Bolagsverket med 3,8, på en skala där 1 betyder mycket dåligt och 5 mycket bra. Skatteverket hamnar på andra plats och Polisen på tredje. Sämst betyg i undersökningen får Migrationsverket (det ska dock noteras att få företagare har haft kontakt med och därmed en åsikt om myndigheten). Arbetsförmedlingen får näst lägst betyg med 2,2. Det är även det sämsta uppmätta resultatet för myndigheten sedan mätningarna startade 2004.

Endast Polisen har lyckats få bättre betyg än i förra mätningen. Kommunen, Bolagsverket och Arbetsmiljöverket visar ingen statistiskt säkerställd förändring sedan 2017. Samtliga andra granskade myndigheter har fått sämre betyg. Lantmäteriet fanns inte med i förra granskningen, varför jämförelser blir intressanta först i kommande mätningar.

Service och bemötande

Figur 1.png

Figur 1 Med utgångspunkt från dina erfarenheter, hur betygsätter du följande myndigheter utifrån service och bemötande på en skala 1–5? Medelvärde 1–5 (1 betyder mycket dåligt och 5 är mycket bra), n = 954

Förtroende

Bolagsverket får även vad gäller förtroende högst betyg av de granskade myndigheterna. Skatteverket följer på plats två och Polisen på plats tre. Granskningen visar att företagare har lägst förtroende för Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Polisen visar en positiv utveckling och får ett bättre betyg än förra mätningen (2017). Samtliga andra myndigheter stannar på samma nivå eller får sänkt betyg.

Förtroende.png

Figur 2 Med utgångspunkt från dina erfarenheter, hur betygsätter du följande myndigheter utifrån ditt förtroende för dem på en skala 1–5? Medelvärde 1–5 (1 betyder mycket lågt och 5 betyder mycket högt), n = 941

Gå till nästa kapitel: Förslag på lösningar