podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Sammanfattning

Denna rapport är baserad på företagares erfarenheter av följande elva myndigheter: Skatteverket, Migrationsverket, Bolagsverket, Polisen, Transportstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Lantmäteriet, Statistiska Centralbyrån (SCB), Arbetsmiljöverket samt den svarandes kommun.

I 2019 års myndighetsranking har Länsstyrelsen tagits bort ur undersökningen och Lantmäteriet lagts till jämfört med de senaste två undersökningarna, vilka genomfördes 2013 respektive 2017.

Bolagsverket får även detta år högst betyg, gällande service och bemötande, med Skatteverket som tvåa. I fallande ordning följer sedan Polisen, Lantmäteriet, kommunen och Transportstyrelsen.

Dessa har ett betyg på 3,0 eller högre (på en skala 1–5). SCB, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket får således ett lägre betyg än 3,0.

Den största positiva förändringen är Polismyndigheten, vars resultat höjs både gällande förtroende (från 3,0 till 3,4) och service och bemötande (från 3,0 till 3,2). Det är också den enda statistiskt säkra höjningen i årets mätning. Detta är mycket positivt trots de stora utmaningar som myndigheten står inför. Försäkringskassan får å andra sidan sina sämsta resultat sedan starten av dessa mätningar, med ett betyg på 2,2 i förtroende och 2,3 i service och bemötande. Här finns stora utmaningar kopplade till bland annat handläggarnas likvärdighet i bedömningar och servicegrad, vilket myndigheten behöver komma till rätta med om dessa betyg ska kunna höjas.

I undersökningen ser vi också att en företagare i snitt lägger 10 timmar på administration i veckan och att den mest tids- och resurskrävande myndigheten för uppgiftslämnande är Skatteverket. Det är dock inte bara specifika regler som leder till regelbörda hos företagare. Många företagare anger att det inte är något specifikt regelområde i sig, men att det totala antalet regler är problemet. Att veta vilka regler som gäller och vad dessa innebär, att regler och lagar ändras och osäkerhet om huruvida nuvarande förutsättningar kommer att ändras anses också av många som det mest besvärliga vad gäller regelbörda.

Gå till nästa kapitel: Varför den här undersökningen?