podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Varför den här undersökningen?

Drygt 99 procent av landets företag är småföretag (färre än 50 anställda). Det är i dessa företag som jobbtillväxten sker – och har skett – sedan början av 90-talet. Omkring två miljoner människor i Sverige sysselsätts i småföretag och sedan år 1990 har fyra av fem jobb tillkommit i dessa småföretag.

En företagare lägger i snitt ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av fullgörande och efterlevnad av regler från myndigheter. Forskning visar att administration och kontakt med myndigheter drar ner företagarnas generella välbefinnande. En viktig politisk åtgärd för att förbättra möjligheterna för företagande är att minska företagens administrativa börda. Om företagens myndighetskontakter förenklas och effektiviseras kan företagarna istället använda tiden till att utveckla sina verksamheter, vilket gynnar både tillväxt och jobbskapande.

Sedan 2004 har Företagarna gjort återkommande mätningar av hur småföretagen upplever bemötandet och servicenivån hos olika myndigheter. Vi hoppas att med denna undersökning kunna hjälpa myndigheter att förbättra sin service gentemot mindre företag genom att ge en fingervisning på hur myndigheten betraktas av Sveriges småföretagare. Vi passar också på att föra fram några av våra förslag på reformer som vi tror skulle kunna bidra till en minskad regelbörda för företagare.

 

Gå till nästa kapitel: Service och bemötande