podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Om undersökningen

Enkäten skickades ut i april 2019 till 3 363 deltagare i Företagarnas panel. Av dessa svarade 30 procent på enkäten.

Studien genomfördes av Företagarna och följande underlag består av företagares svar på dessa tre formuleringar:

  • ”Med utgångspunkt från dina erfarenheter vill vi att du betygsätter följande myndigheter utifrån service och bemötande på en skala 1–5, där 1 betyder mycket dåligt och 5 betyder mycket bra”.
  • ”Med utgångspunkt från dina erfarenheter vill vi att du betygsätter följande myndigheter utifrån ditt förtroende till dem på en skala 1–5, där 1 betyder mycket lågt och 5 betyder mycket högt”.
  • ”Har du behövt ägna tid och resurser på att lämna uppgifter till följande myndigheter?”

De bedömda myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, respondentens kommun, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Migrationsverket, Polisen, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Transportstyrelsen. Med hjälp av en modell baserad på SCB:s statistik på antal företagare i Sverige korrigeras urvalet så att det liknar den nationella företagarstrukturen. Detta görs genom att korrigerande vikter räknas fram för olika företagsstorlek (antal anställda), kön, ålder och bransch.

Vilka myndigheter ska vara med?

I de senaste fyra undersökningarna har företagen betygsatt samma myndigheter (Lantmäteriet undantaget), vilket har gett oss möjligheten att kunna jämföra myndigheternas betyg över flera år. Det är emellertid inte självklart vilka myndigheter som ska vara med i vår betygsättning. Enligt myndighetsregistret finns 456 olika myndigheter i Sverige och det går inte att utvärdera samtliga. Som tur är har de flesta av dessa myndigheter ingen stor påverkan på småföretagens vardag och därför bortser vi från att granska dessa. Vi vill koncentrera oss på att granska myndigheter som småföretag kommer i kontakt med regelbundet. De myndigheter som ska betygsättas kan därför komma att utökas eller bytas ut i kommande undersökningar. Detta innebär att ingen myndighet kan vara säker på att undgå granskning, bara för att de inte blivit betygsatta hittills. Vi hoppas att våra granskningar ska vara ett incitament för alla svenska myndigheter att förbättra sitt arbete med service, förtroende och regelförenkling gentemot Sveriges företag.

Gå till nästa kapitel: Appendix: Företagarnas myndighetsranking sedan 2004