För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Myndighetsranking 2019

Företagarna har sedan 2004 gjort återkommande mätningar av hur småföretagen upplever bemötandet och servicenivån hos olika myndigheter.

Vi hoppas att med denna undersökning kunna hjälpa myndigheter att förbättra sin service gentemot mindre företag genom att ge en fingervisning på hur myndigheten betraktas av Sveriges småföretagare.

Vi passar också på att föra fram några av våra förslag på reformer som vi tror skulle kunna bidra till en minskad regelbörda för företagare.

Vi har i årets ranking valt att lyfta fram fyra myndigheter särskilt, vad vi ser att deras utmaningar är framöver och några av våra förslag på lösningar – både sådant som kan beslutas inom myndigheten och ett par förslag som kräver beslut på högre politisk nivå. De fyra myndigheterna är Bolagsverket, Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket.

Gå till nästa kapitel: Sammanfattning