podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Myndighetsranking 2019

Företagarna har sedan 2004 gjort återkommande mätningar av hur småföretagen upplever bemötandet och servicenivån hos olika myndigheter.

Vi hoppas att med denna undersökning kunna hjälpa myndigheter att förbättra sin service gentemot mindre företag genom att ge en fingervisning på hur myndigheten betraktas av Sveriges småföretagare.

Vi passar också på att föra fram några av våra förslag på reformer som vi tror skulle kunna bidra till en minskad regelbörda för företagare.

Vi har i årets ranking valt att lyfta fram fyra myndigheter särskilt, vad vi ser att deras utmaningar är framöver och några av våra förslag på lösningar – både sådant som kan beslutas inom myndigheten och ett par förslag som kräver beslut på högre politisk nivå. De fyra myndigheterna är Bolagsverket, Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket.

Gå till nästa kapitel: Sammanfattning