headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Fyra av fem jobb

Fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag.

Det är inte de stora och multinationella företagen som skapar jobben i Sverige. Visserligen anställer de och avlönar de många, men det är de små företagen som skapar de nya jobben. Sedan 1990-talet står merparten av Sveriges jobbtillväxt av företag med färre än 50 anställda

Småföretagen sysselsätter även flest människor jämfört med andra kategorier av företag och organisationer och sammantaget gör det dem till Sveriges största arbetsgivare. I tre av fyra kommuner står småföretagen med sina medarbetare dessutom för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna, vilket möjliggör en stor del av välfärden och annan kommunal service .  

För att säkerställa att politiker på lokal, regional och nationell nivå vet att ca 4 av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda började vi sprida ordet under #4av5jobb. 

Företagarna jobbar för att fler lagar och regler anpassas efter småföretagare. Läs mer om våra viktigaste frågor vi driver just nu.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap