För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hon är småföretagens röst i arbetsrättsutredningen

Publicerad 20 jun 2019
Lise-Lotte Argulander har tagit plats i referensgruppen till den utredning som ska modernisera arbetsrätten. Jippi! tänkte Lise-Lotte när hon såg att utredningen verkligen kan förenkla för småföretagen.

I våras beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras. Förslaget ska redovisas i ett betänkande senast 31 maj 2020. Regeringen beslutade också att utredaren – justitierådet Gudmund Toijer – ska samråda med en referensgrupp av både företrädare för arbetsmarknadens parter och företrädare för de små och medelstora företagen. Företagarna är den enda organisationen utöver parterna som ingår i referensgruppen och det är Lise-Lotte Argulander som fått förordandet.

− För Företagarna som organisation är det här ett kvitto på att vi är betrodda att sitta på kunskap om villkoren för små företag och förmågan att kunna föra fram deras perspektiv. För mig personligen är det så klart ett hedersuppdrag och en möjlighet att påverka lagtext, säger Lise-Lotte Argulander som är Företagarnas arbetsrättsexpert.

Nya lagförslag om arbetsrätt

Lise-Lotte har en hel del kunskap och erfarenhet med sig i bagaget. Sitt första företag startade hon som 17-åring – en ridsportaffär – och som jurist har hon arbetat med arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor under tjugo år.

 − Jag förstår den svenska modellen eftersom jag tidigare varit ansvarig för att förhandla fram och skriva två kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv-sfären, säger Lise-Lotte.

Uppdraget finns i kommittédirektiven från regeringen. Rent konkret handlar det om att ta fram tre lagförslag: tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS; lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag – samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls; stärkt arbetsgivaransvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga. Därutöver ska utredningen överväga lagförslag om att skapa bättre balans i anställningsskyddet mellan olika anställningsformer.

− När utredningens direktiv kom tänkte jag spontant jippi! äntligen någon som lyssnar. Det står svart på vitt att utredaren i dessa frågor och generellt särskilt ska beakta de mindre företagens behov av flexibilitet och det är helt nödvändigt, säger Lise-Lotte.

När utredningens direktiv kom tänkte jag spontant jippi! äntligen någon som lyssnar.

LAS är lite läskigt

Företagarna har under lång tid argumenterat för att för uppsägningsgrunden personliga skäl behöver reformeras och det är en delseger i det arbetet att direktiven till utredningen slår fast att dess fokus bör ligga på hur kostnader kopplade till uppsägningar kan bli lägre och mer förutsägbara.

– Trygghet och rättvisa är viktigt, men vi har fått ett enormt krångligt anställningsskydd i Sverige som inte är anpassat till ett modernt arbetsliv. För arbetsgivare är det svårt, dyrt och förknippad med stor osäkerhet att säga upp en medarbetare på grund av personliga skäl. Det får till följd att många små företagare drar sig för att anställa för att inte hamna i en sådan situation senare, säger Lise-Lotte.

För Lise-Lotte har LAS varit en ständig följeslagare från studietiden på juristlinjen till arbetet som arbetsrättsexpert. Hon betonar hur komplicerat systemet blivit.

– Jag har full förståelse för småföretagare som tycker att LAS är lite läskigt. Det är utmanande nog att förstå lagtexten om man inte är expert, men sedan 1974 när den skrevs har mängder av rättsfall gjort att det vuxit fram en svårtydd praxis. På mindre företag finns det inte en chans att man kan avsätta tid och resurser för att sätta sig in i allt detta, säger Lise-Lotte.

Nu har arbetet i utredningen inletts. Senast den 31 maj nästa år ska resultatet presenteras.

– Nu har vi en chans att rätta till många problem. Jag är jätteglad att få möjlighet att bidra till det, säger Lise-Lotte.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna