För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Arbetsmiljöverket granskar fallolyckor

Publicerad 7 mar 2024
Under perioden 1 maj–31 december gör Arbetsmiljöverket inspektioner som fokuserar på fall från samma nivå.
Genrebild.

Olyckor på arbetsplatsen inträffar i de mest skilda branscher och sammanhang. Ofta är det de allra allvarligaste olyckorna som leder till rubriker, som i fjol när en bygghiss föll tjugo meter på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer miste livet i den olyckan. Men fallolyckor behöver inte ske från hög höjd eller orsaka dödsfall för att vara ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Varje år inträffar flera tusen fallolyckor från samma nivå där arbetstagare skadas lindrigt, inte alls eller allvarligt.   

Vanligt med fallolyckor 

Fallolyckorna från samma nivå innebär att någon halkar, snubblar och ramlar. Sådana olyckor ligger bakom många arbetsskadeanmälningar och sjukskrivningar. Statistik visar att de förekommer överallt i arbetslivet. Det innebär även att orsakerna kan variera stort.  

− Fallolyckor kan orsakas av allt från en felplacerad mattkant och en glatt golvyta till dålig belysning och lösa kablar, säger Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsmiljö. 

Under perioden 1 maj–31 december i år planerar Arbetsmiljöverket att genomföra inspektioner för att identifiera brister i arbetsgivares tillämpning av myndighetens föreskrifter om att förebygga risken för sådan ohälsa som dessa olyckor kan medföra. 

Så går en inspektion till 

En inspektion från Arbetsmiljöverket går till så att myndigheten först kontaktar arbetsgivaren och meddelar att de kommer att göra en inspektion på arbetsplatsen. På plats undersöker inspektörerna om arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljöreglerna. De för en dialog om risker och undersöker vilka brister som finns i arbetsmiljön, förklarar vilka regler som gäller och ber arbetsgivaren att rätta till bristerna.  

− Arbetsmiljöarbetet ska pågå hela tiden och vara systematiskt, men om man vet om att det kommer en inspektion är det alltid bra att göra en egen besiktning och titta noggrannare på det som ska inspekteras. Arbetsmiljöverket följer alltid upp inspektioner och ser till att eventuella risker och brister åtgärdats, säger Lise-Lotte Argulander. 

Företag som ska inspekteras 

De näringsgrenar som berörs av Arbetsmiljöverkets inspektioner av fall från samma nivå är: 

  • Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
  • Beredning och hållbarhetshantering av fjäderfä
  • Bud och kurirverksamhet
  • Tidningsdistribution
  • Drift av skidsportanläggningar
  • Partihandel av frukt och grönsaker
  • Annan postbefordran
  • Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
  • Hotell med restaurang
  • Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar.
Taggar
Fler nyheter från Företagarna