För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Guide: "Regeringen har insett att LAS måste förändras"

Hopp om ökad flexibilitet kring turordning och lägre kostnader vid uppsägning. Det ger regeringens utredning av hur LAS bör moderniseras.
Publicerad 25 okt 2019
Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

Direktivet är smalt, men politikerna har ändå insett att vissa saker måste förändras, menar Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Företagarna är den enda organisation som utöver parterna ingår i utredningens referensgrupp. Lise-Lotte Argulander, som fått uppdraget, hade önskat att den särskilde utredaren, justitierådet Gudmund Toijer, fått friare tyglar.

– Direktivet är ganska smalt. Hade jag fått bestämma hade utredningen tagit ett mycket större grepp, säger Lise-Lotte Argulander. Dagens lagstiftning har mer än 40 år på nacken. I takt med att arbetsmarknaden förändrats har behoven av modernisering ökat. De uppdateringar som gjorts har varit små och mängder av rättsfall har lett till en svårtydd praxis.

– Bland de större förändringar som skett sedan lagen skrevs 1974 är att det införts en möjlighet till allmän visstidsanställning, ”2-undantaget” från turordning för de minsta företagen och att uppsägningstiden inte längre beror på ålder utan anställningstid, konstaterar Lise Lotte Argulander.

Anpassning nästa

Hög tid alltså för en anpassning till dagens arbetsmarknad. Speciellt som det inte längre går att hänvisa till den svenska modellen där parterna justerat arbetsrätten och LAS – Lagen om anställningsskydd – genom kollektivavtal.

– 99,4 procent av Sveriges företag har färre än 50 anställda och av dem har 62 procent inte kollektivavtal, enligt en undersökning utförd på uppdrag av Företagarna 2019. Det gör att mer än hälften av Sveriges småföretag är hänvisade till den omoderna arbetsrätt vi har i dag, säger hon.

Utredningen är ett svar på att Centern och Liberalerna i januariöverenskommelsen krävde en utredning av hur LAS kan moderniseras. Senast 31 maj 2020 ska utredningen presenteras. Om förslaget läggs fram för riksdagen beror dock på vad arbetsmarknadens parter kommer fram till.

– Regeringen har ställt ett ultimatum, vilket är väldigt ovanligt. Om parterna kan enas kring en modernisering är det deras förslag som läggs fram i riksdagen, annars blir det utredningens förslag. Så här gäller det att jobba och lobba på alla fronter, säger Lise-Lotte.

"Regeringen har ställt ett ultimatum, vilket är väldigt ovanligt"

Första punkten i direktivet är att tydligt utöka undantagen från turordningsreglerna. I dag kan företag med upp till tio anställda göra två undantag från turordningslistan.

– Den regeln har visat sig bli en tillväxtbarriär. Företag drar sig för att anställa en elfte person eftersom de då inte kan göra några undantag från turordningen alls vid arbetsbrist. Den gränsen måste bort, säger hon.

lasgrafik.png

Mer förutsägbara kostnader

Andra punkten i direktivet gäller lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag. Företagarna har under lång tid argumenterat för att uppsägningsgrunden personliga skäl behöver reformeras och det är en delseger att fokus nu ligger på hur kostnader kring uppsägningar kan bli lägre och mer förutsägbara. Lise-Lotte Argulander driver Företagarnas krav att det inte ska gå att ogiltigförklara en uppsägning på grund av personliga skäl och att anställningen ska upphöra vid uppsägningstidens slut även om det pågår en tvist.

– Om en uppsägning på grund av personliga skäl ogiltigförklaras enligt nuvarande regler kan en svensk företagare i dag i snitt betala 17 månadslöner, plus rättegångskostnader och ytterligare flera månadslöner i skadestånd. Om den uppsagde varit anställd länge kan det i värsta fall handla om flera årslöner, om de förlorar tvisten i domstol. De flesta mindre företag har inte sådana marginaler.

Definiera komptensutveckling

Luddigast, anser hon, är direktivet kring kompetensutveckling.

– Först måste man definiera vad som menas med kompetensutveckling innan man kan bestämma hur och vem som ska ansvara för den. Det är inte bara att gå på kurs utan det kan lika gärna vara nya arbetsuppgifter, mer ansvar, interna utbildningar med mera.

- De flesta företag erbjuder redan kompetensutveckling i någon form. Men det saknas ekonomiska incitament från statligt håll. Skattelättnader och avdrag för utbildningskostnader vore ett sätt att öka arbetsgivarnas möjligheter, även för mindre företag.

stringo737.jpg

"LAS hade kunnat stoppa oss att gå fram i den takt vi ville"

När verksamhet utvecklas behövs ny kompetens. Familjeföretaget Stringo är inget undantag. I 30 år har företaget kundanpassat fordonsflyttare åt kunder över hela världen. Att Stringo lyckats växla upp beror till stor del på tajming, vilket fått vd Nina Thelin att omvärdera sin syn på LAS.

– Jag är personalvetare i grunden och har nog alltid hållit ganska hårt i LAS och ömmat anställningstryggheten. Men när vi kom in i en fas där vi behövde växla upp vår kompetens såg jag plötsligt allt från andra sidan och insåg hur LAS hade kunnat stoppa oss från att gå i den takt vi ville, säger Nina Thelin.

I samtal med andra företagsledare förstod hon att företaget haft tur. Anledningen till att Stringo lyckades med sin kompetensuppväxling var en kombination av generationsskiften med naturliga avgångar och att företaget växte kraftigt och behövde rekrytera. På ett par år ökade antalet anställda från 14 till 26.

– Det behövs en större flexibilitet som gör att företagens utväxling inte hämmas. Vi hade kunnat fastna med en personalstyrka med fel kompetens. För att företaget ska kunna utveckla verksamheten måste man ha anställda med rätt kompetens, drivkraft och vilja att ta företaget in i framtiden. För vår del betydde kompetensväxlingen också att vi kunde anställa fler, säger hon.

 

teddy737.jpg

"Det blir ett dubbelfel att ha kvar medarbetare som inte sköter sig"

Att ingenjörs- och verkstadsföretaget Tomal AB i Vessigebro just firat 70 år beror på mer än kvalitén på de kundanpassade doseringsanläggningar företaget säljer. Personalen är A och O.

– Företagets viktigaste tillgång är våra 75 medarbetare och att de är nöjda och engagerade. För att vi ska klara oss i konkurrensen gäller det att hela företaget står på tå. Hela tiden, säger vd Teddy Eriksson.

Då funkar det inte med LAS-regler som tvingar honom att ha kvar anställda som varken vill eller kan utveckla kompetenser som behövs.

– LAS måste bort annars måste regler om undantag gälla för alla, oavsett företaget storlek. Kompetensbehoven har aldrig förändrats så snabbt som nu. Därför måste jag ha möjlighet att själv bestämma vilka medarbetare jag ska satsa på, för att trygga framtiden för övriga anställda – förutsatt att det skett i dialog med exempelvis facket och att den anställde getts en andra chans genom kompetensutveckling, säger han.

På önskelistan står också att det ska bli enklare att säga upp personer av personliga skäl.

– Det blir heltokigt när jag måste ha kvar medarbetare som inte sköter sig eller skapar sådan otrivsel att kollegorna sjukskriver sig. Det blir ett dubbelfel som tar tid och energi och kostar pengar. Vi har nyligen avslutat ett sådant personalärende. Det tog två år. Alla bör få en andra chans, men det måste räcka med en varning. Om inget händer då måste jag ha rätt att plocka bort den anställde, säger Teddy Eriksson.

sjuksyrra737.jpg

"Vi behöver hjälp av jurister för att veta om vi gör rätt"

Hög personalomsättning, visstidsanställningar och olika långa kontrakt hör till ett bemanningsföretags vardag. Att få den typen av verksamhet att synka med dagens förlegade arbetsrätt i princip omöjligt, konstaterar Magnus Lundqvist, vd för Sjuksyrra AB.

– LAS skrevs för en helt annan typ av arbetsmarknad än den vi har i dag. Reglerna är krångliga och svårtolkade. Vi behöver hjälp av jurister för att försäkra oss om att vi gör rätt, vilket är dyrt för ett litet företag som vårt. LAS måste bli tydligare, enklare och anpassad till nya typer av anställningsformer. Det måste finnas en ökad flexibilitet så att även en verksamhet som vår fungerar smidigt, säger Magnus Lundqvist.

Han är väl medveten om den kritik som kan riktas mot osäkerheten med att vara timanställd. Du vet inte när det finns nytt jobb efter att kontrakt avslutas, och vissa avtal kan avslutas i förtid.

– Men det är extremt lätt för sjuksköterskor att få fast anställning. De som ändå väljer timanställning gör det för att de då bättre kan styra sin arbetstid och för att de dessutom får mycket högre lön när de jobbar som sjuksköterska, säger Magnus Lundqvist som är utbildad sjuksköterska och själv har varit både tillsvidareanställd och så kallad timmis innan han startade eget.

”LAS skrevs för en helt annan typ av arbetsmarknad än i dag. Reglerna är krångliga och svårtolkade”

Fakta om LAS-utredningen

Senast 31 maj 2020 ska tre lagförslag för en moderniserad arbetsrätt presenteras:
1. Tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.
2. Lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag – samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
3. Stärkt arbetsgivaransvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.

Därutöver ska utredningen överväga lagförslag om att skapa bättre balans i anställningsskyddet mellan olika anställningsformer.

Text: Susanna Lindgren.
Illustration: Lisa Bodevik.

Fler nyheter från Företagarna