podcast news play företagaren I media förmån faq

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö och en aktiv arbetsmiljöpolicy är en förutsättning för ett framgångsrikt företag.

Arbetsmiljön innefattar allt som du har omkring dig på jobbet - både det fysiska och psykosociala. Arbetsmiljöverket är den myndighet som både utfärdar föreskrifter (regler om arbetsmiljö) som är bindande för företagen och som har tillsyn på arbetsmiljön på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har även ansvar för arbetstidslagen och dess tillsyn. 

Föreskriftsstrukturen och antalet föreskrifter är många och för de mindre företagen kan det både vara svårt att förstå reglerna och att hitta rätt regler.   

Företagarna arbetar aktivt med att lyfta upp företagares förutsättningar till politiker och andra beslutsfattare så att det ska bli enklare att driva företag. Det innebär att Företagarna bland annat arbetar aktivt på olika sätt för att Arbetsmiljöverket ska förenkla regelverket och göra det mer förståeligt men också att bevaka själva regelförskrivningen, svara på remisser och ingå i olika referensgrupper som myndigheten tillsätter i olika frågor. 

Företagaren själv arbetar generellt fler timmar och har högre krav och arbetsbelastning än anställda och för de som inte har några anställda gäller väldigt få regler i arbetsmiljölagen och arbetstidslagen.  Å andra sidan har företagaren större möjligheter att påverka sin arbetssituation och mer handlingsutrymme än anställda vad gäller arbetsmiljön. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.