headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Arbetsmarknad

Sveriges arbetsmarknad har en hög efterfrågan på arbetskraft, men ändå står hundratusentals människor utan jobb.

Kompetensbristen är i dag det största tillväxthindret för landets småföretagare. Det beror delvis på att individer som står utan jobb saknar rätt kompetens men också på att kostanden att anställa är för hög. Samtidigt står Sverige inför utmaningen att inkludera utrikesfödda och individer med låg utbildningsbakgrund på arbetsmarknaden. 

För att arbetsmarknaden fortsatt ska vara stark vill Företagarna att företag ska få rätt hjälp att hitta personal b.la. genom att reformera Arbetsförmedlingen samt att kostanden för att anställa ska matcha den anställdes prestation.