headphones newspaper video-player

Arbetsmarknad

Sveriges arbetsmarknad har en hög efterfrågan på arbetskraft, men ändå står hundratusentals människor utan jobb.

Kompetensbristen är i dag det största tillväxthindret för landets småföretagare. Det beror delvis på att individer som står utan jobb saknar rätt kompetens men också på att kostanden att anställa är för hög. Samtidigt står Sverige inför utmaningen att inkludera utrikesfödda och individer med låg utbildningsbakgrund på arbetsmarknaden. 

För att arbetsmarknaden fortsatt ska vara stark vill Företagarna att företag ska få rätt hjälp att hitta personal b.la. genom att reformera Arbetsförmedlingen samt att kostanden för att anställa ska matcha den anställdes prestation. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.