headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Korta betaltiderna

Sena betalningar och för långa betalningstider är ett sedan länge känt problem för många företagare – ett problem som förvärrats i senaste lågkonjunkturen.

Större leverantörer använder småföretag som ”bank” genom att förlänga betaltider till både 60- och 90 dagar. Det skapar svåra likviditetsproblem för småföretagare som dessutom ofta har små möjligheter att förhandla om betaltiderna med sina leverantörer.

Företagarna har aktivt drivit linjen att max trettio dagars betaltid ska gälla. Annars riskerar småföretagare att hamna i kläm när storföretagen inte betalar i tid. Regeringen har nu uppmanat näringslivet att frivilligt ta fram en lösning för kortare betaltider, annars väntar lagstiftning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap