För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Storföretagen vägrar samtal - tusentals jobb stoppas

Samtalen för att nå en frivillig uppgörelse om betaltider har avbrutits. Om man inte kommer överens om kortare betalningstider är det troligt att näringsminister Mikael Damberg kommer att välja en lagstiftningslösning, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.
Publicerad 5 jun 2017
Förhandlngarna om tuffare betaltider har kört ihop sig.

Under hot om lagstiftning bjöd näringslivsminister Mikael Damberg in en grupp näringslivsorganisationer för att ta fram en frivillig uppgörelse om kortare betalningstider. Företagarna, Svenskt Näringsliv och en rad andra organisationer ingår i gruppen.

Det första mötet hölls i slutet av januari och gruppen fick en tidsfrist på ett halvår för att presentera en överenskommelse.

Hittills har samtalet inte utmynnat i något konkret förslag. Företagarna har drivit på för att få fram en uppgörelse men Svenskt Näringslivs medlemsförbund är splittrade i frågan.

Teknikföretagen, med storföretag som Volvo bland medlemmarna, vill inte ha någon reglering av betalningstiderna.

– Vi är i princip emot lagstiftning och är skeptiska till de här samtalen, säger Mats Bergström, ansvarig för den affärsjuridiska avdelningen på Teknikföretagen.

En uppgörelse innebär en inskränkning i avtalsfriheten, enligt Teknikföretagen.

– Vi tror att affärsvillkoren görs upp bäst av parterna, säger Mats Bergström.

Teknikföretagen har en rad andra invändningar, bland annat att svenska företag missgynnas i förhållande till utländska konkurrenter eftersom de inte kan erbjuda lika förmånliga villkor.

Men om valet står mellan lagstiftning och frivillig uppgörelse?

– En frivillig kod är bättre än lagstiftning om det är de enda alternativen, säger Mats Bergström.

Han ifrågasätter om regeringen verkligen är beredd att driva igenom en lagstiftning.

– Den här typen av vapenskrammel har man sett i många frågor genom åren.

Teknikföretagen har inte deltagit i några samtal med övriga i gruppen, enligt Mats Bergström.

– Jag känner bara till att det varit ett sammanträde och där var Teknikföretagen inte representerat, säger han.

”Jag tror personligen att Mikael Damberg menar allvar” - Daniel Wiberg

Bilden bekräftas av Svenska Teknik- och Designföretagen (STD) som sorterar under Almega och ingår i Svenskt Näringsliv. STD vill däremot driva på för kortare betalningstider.

– De försök till samtal som har skett mellan de olika förbunden i Svenskt Näringsliv har tyvärr avbrutits. Orsaken är att det råder stor oenighet där några sektorer inte ens ser ett tydligt och påvisbart problem med betaltiderna, säger STD:s vd Magnus Höij till Dagens Industri.

Inte heller Svenskt Näringsliv har deltagit i några samtal efter det inledande mötet, enligt chefsjuristen Anders Thorstensson.

– Jag kan inte se att Svenskt Näringsliv har som uppgift att medverka till någon form av riksbetalningsvillkor, säger han.

Även Svenskt Näringsliv är emot inskränkningar i avtalsfriheten och anser att frågan hanteras bäst av företagen. Om splittringen mellan medlemsförbunden säger han:

– Almega sitter med i samtalen och har en annan inställning och det har jag respekt för.

Trots hotet om lagstiftning vill Svenskt Näringsliv inte medverka till en frivillig kod.

– Skulle det gå vidare till lagstiftning får vi ta det i en remissomgång. De skäl vi tidigare angett emot en lag kvarstår, säger han.

Daniel Wiberg på Företagarna säger:

– Det är svårt att se varför Svenskt Näringsliv inte ser fördelarna med en frivillig lösning.

Oenigheten i samtalen har lett till att en informell grupp bildats där de som vill korta betalningstiderna ingår, bland annat Företagarna. Företagarna har motsatt sig en tvingande lagstiftning om 30 dagars betaltid.

Men Daniel Wiberg är beredd att lämna ett förslag till lagstiftning om det inte går att få en uppgörelse om en frivillig kod.

– Jag tror personligen att Mikael Damberg menar allvar, säger Daniel Wiberg.

Förre Metallbasen leder samtalen
➔ Parter som bjudits in till samtalen om kortare betalningstider: Företagarna, Svenskt Näringsliv, Svenska Teknik-och Designföretagen, Fordonskomponentgruppen, ICC, FAR, Almega och Teknikföretagen.  Förre Metallbasen Göran Johnsson leder gruppen.

Text: Sten Sjögren.

Fler nyheter från Företagarna