För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Checklista mot långa betaltider

Använd dig av checklistan för att undvika att vänta orimligt länge på att få betalt för varor och tjänster.

Det är tyvärr vanligt att stora företag använder småföretag som ”bank” genom att förlänga betaltider till både 60, 90 och till och med 120 dagar.

Företagarnas juridiska rådgivning har sammanställt den här checklistan. Använd den för att undvika att hamna i likviditetsproblem eller för att ta rätt steg för att få betalt i tid.

Ladda ner checklistan som pdf.

1. Förbygg genom att skriva in i avtalet

a. betaltiden, förhandla så att den inte blir längre än 30 dagar (enligt 2a § räntelagen (1975:635))

b. att du får ställa in din prestation om kunden inte betalar i tid

c. en dröjsmålsränta som är högre och ev. även tidigare än enligt räntelagen

d. att du får ta ut avgift för betalningspåminnelse om du inte kan ta ut förseningsersättning enligt lag

Läs även juridiska FAQ: Avtal och köp

2. Vänta inte med att fakturera

Vänta inte med att fakturera för det som du ska få betalt för. 

Läs även: Tips för en effektivare faktureringsprocess

3. Ta ut förseningsersättning

Ta ut förseningsersättning av företag och myndigheter som är skyldiga att betala dröjsmålsränta alternativt avgift för betalningspåminnelse och inkassokrav.

4. Följ upp och skicka skriftlig påminnelse

Om du inte har fått betalt inom 30 dagar bör du följa upp och påminna om dröjsmålsräntan m.m. 

5.  Skicka inkassokrav

Om påminnelse inte leder till betalning skicka inkassokrav.

6. Fakturera dröjsmålsränta

Visa att det inte är okej att betala för sent genom att fakturera dröjsmålsränta.

7. Ställ in din prestation

Undersök möjligheten att ställa in din prestation till det att kunden betalar och ställ in prestationen om det inte leder till allvarliga konsekvenser för dig.

8. Klargör din inställning

Om påminnelse eller inkassokrav leder till invändningar mot betalningskravet, klargör din inställning och överväg att förhandla fram en lösning.

9. Överväg rättsliga åtgärder

Bedöm om du ska vidta rättsliga åtgärder d.v.s. ansöka om betalningsföreläggande eller stämma inför tingsrätt eller påbörja ett skiljeförfarande enligt avtalet för att få kravet fastställt och sedan kunna begära utmätning.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.