För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kortare betaltider kan ge fler nya jobb

Publicerad 1 nov 2018
Korta betaltider är en del av ett ansvarstagande och hållbart näringsliv anser Företagarna som står bakom den nya Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet.

Företagarna har länge varit pådrivande i frågan om att leverantörer ska få betalt inom rimlig tid. En rapport från Intrum (European Payment Report 2018 ) visar att snabbare betalningar kan skapa upp mot 120 000 nya jobb i Sverige.

– Långa betaltider skapar svåra likviditetsproblem för leverantörsföretag som annars har stor tillväxtpotential och möjlighet till expansion. Företag med en dominerande ställning på marknaden nyttjar ofta den ställningen till att förlänga betaltiderna, vilket i praktiken innebär att små företag tvingas agera bank till storföretagen, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg som arbetar med frågorna för Företagnas räkning.

Långa betaltider hämmar företagens tillväxt och förutsättningar att anställa. Till skillnad från i majoriteten av våra konkurrentländer inom EU ökar betaltiderna för fakturor mellan företag i Sverige.

Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet

För att tackla problemet har Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet bildats. Bakom föreningen står förutom Företagarna även näringslivsorganisationerna Almega, Fordonskomponentgruppen FKG, Svensk Industriförening Sinf och Svenska Teknik&Designföretagen.

I en artikel i Dagens Industri säger föreningens generalsekreterare Anna Winblad von Walter, tillika bolagsjurist på Svensk Industriförening, Sinf, att näringslivet bör se betaltider som en högst relevant del av sitt hållbarhetsarbete. Förtagarna delar den synen.

– I och med att mindre företag är mer beroende av snabba återbetalningstider, mindre skyddade mot kreditförluster, samt har mindre möjligheter att anskaffa extern finansiering än större företag kostar detta Sverige både jobb och tillväxtmöjligheter, säger Daniel Wiberg.

Effektiva penningflöden och trygg finansiering

Föreningen för effektiva affärstransaktioner avser att sprida kunskap om det viktiga arbetet med att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom väl fungerande samverkansformer, låga transaktionskostnader, effektiva penningflöden och trygg finansiering. Effektiva affärstransaktioner är en del av ett ansvarstagande och hållbart näringsliv.

Föreningen har lanserat hemsidan betaltider.se för information om betaltider i näringslivet och den frivillig kod som näringslivet utarbetat för att korta betaltiderna i svenskt näringsliv, i synnerhet för de små och medelstora företagen.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna