För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Sveriges bästa och sämsta betalare

Svenska storföretag mörkar sina betaltider. Företagarens granskning visar att mer än vartannat företag vägrar att kommentera hur länge de väntar med att betala sina fakturor.
Publicerad 26 okt 2016

Läs även: Så blir du medlem i Företagarna.

Läs även: Självfakturering skapar frustration.

”Hos Volvo gäller tre månader plus leveransmånaden – det betyder att du tvingas vänta i 120 dagar på betalning”

Betalningstiderna är långa hos en rad svenska storföretag, visar Företagarens enkät bland ett femtiotal av landets största företag. En femtedel av de företag som besvarat enkäten anger genomsnittliga betalningstider kring två månader. Hälften av de svarande tar mer än 30 dagar på sig att betala. Samtidigt har en rad företag valt att inte svara. Några av dem utmärkte sig som långsamma betalare när Företagaren gjorde en liknande enkät 2014. Här finns teleoperatören Telia Sonera och lastbilstillverkaren Scania, som då hade betalningstider på 60 dagar.

Sveriges bästa och sämsta betalare

Leverantörer till tillverkningsindustrin får vänta längst på pengarna. Försvarsindustrikoncernen Saab kör med 60 dagars betaltid, medan SKF anger 55–60 dagar. Hos fordonsindustrin har samtliga företag valt att inte besvara frågan i årets undersökning. Så här beskrivs läget där av Fredrik Sidahl, vd för leverantörernas branschorganisation FKG:

– Det är fortsatt och dessutom ett förvärrat bekymmer. Våra företag lånar helt enkelt ut pengar till kundens kassabalans genom kravet på lång betalningstid på en faktura.

Hos Volvo, ett av Sveriges största börsföretag, gäller tre månader plus leveransmånaden enligt Fredrik Sidahl:

– Detta gör i praktiken nästan 120 dagar, det vill säga fyra månader!

Betalningstiden är en del av förhandlingen mellan Volvo och bolagets leverantörer, enligt Kina Wileke, chef för bolagets medierelationer.

– Lastbilsindustrin har generellt långa betalningstider, vilket beror på långa produktionstider med individuella önskemål från våra kunder.

Bland de företag som låter leverantörerna vänta länge eller inte vill berätta om sina villkor finns flera statliga bolag. Systembolaget har tackat nej till att medverka i enkäten. Detsamma gäller Telia Sonera, som i undersökningen 2014 låg på 60 dagars betalningstid. Medverkar i år gör däremot PostNord, som anger 45–60 dagars betalningstid.

Mikael Damberg

De statliga bolagen sorterar under näringsminister Mikael Damberg. Han har tidigare förespråkat lagstiftning för att tvinga fram max 30 dagars betalningstid i näringslivet. Men där är alltså statens egna bolag inga föredömen. Den som däremot jobbar åt försäkringsbolagen If eller Länsförsäkringar kan räkna med att få betalt 10–30 dagar efter att fakturan skickats. Dagligvarujättarna är också snabba på att betala sina leverantörer, åtminstone vissa. Störst är spridningen hos Ica, som tillämpar betaltider på allt mellan 10 och 90 dagar.

– Det handlar om allt från byggprojekt ner till pennor, säger Icas presschef Ola Fernvall som förklaring till det vida spannet.

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg ser de långa betalningstiderna som ett hinder för tillväxt och investeringar.

Daniel Wiberg

– Många företag drabbas av långa betalningstider. Det är ett problem för Sverige, säger han. Svenska leverantörer tar ofta större risker än i andra länder eftersom de har storföretag som kunder och gör stora affärer, enligt Daniel Wiberg. Får man inte betalt i tid blir det kännbart.

– Företagen har ofta en ganska ansträngd likviditetssituation, säger han.

Han tycker att avtal är en bättre väg än lagstiftning för att komma tillrätta med problemen.

– Lagstiftning är ett trubbigt instrument.

Daniel Wiberg ser också nya möjligheter med nätet.

– De som inte betalar i tid kan hängas ut på officiella listor.

Vart femte svenskt småföretag ser sena betalningar som ett hot mot företagets överlevnad. Det framgår av European Payment Report, en internationell undersökning som görs av Intrum Justitia.

– Bland svenska bolag finns en större andel som upplever att de pressas till att acceptera orimliga betalningsvillkor, jämfört med andra delar av Europa, säger Intrum Justitias kommunikationsdirektör Annika Billberg.

Vartannat svenskt företag uppger att de blivit ombedda att acceptera längre betalningstider än de känner sig bekväma med, visar undersökningen.

Däremot finns länder som har betydligt längre betalningstider än Sverige. Värst är Italien med 71 dagar i snitt. Snabbast är Tyskland, där en faktura i snitt betalas redan efter 14 dagar.

Svenska småföretag får betalt i snitt efter 31 dagar, vilket är tre dagar efter förfallodagen på fakturan. Siffran för 2016 är på samma nivå som i tidigare undersökningar.

– Totalt sett har det varit ganska stabilt, säger Annika Billberg.

I år har Företagaren också ställt samma fråga till tio av Sveriges största myndigheter. Enligt lagen är de skyldiga att betala efter senast 30 dagar. Samtliga myndigheter har svarat och alla utom en uppger att de håller sig inom tidsgränsen.

Den som inte klarat lagkraven är Kriminalvården.

– Eftersom vi periodvis haft problem att betala inom 30 dagar får svaret bli 30–60 dagar, skriver presschefen Dennis Karlsson i ett mejl.

Migrationsverket anger 30 dagar men har fått kritik för längre betalningstider. Enligt en artikel i Blekinge Läns Tidning har advokatbyrån Centrumadvokaterna vänt sig till Kronofogden för att få betalt av verket.

– Där handlar det inte om fakturor. När advokater och tolkar anlitas är det ett annat system där man i stället ansöker om pengar, säger Hannah Davidsson på Migrationsverkets presstjänst.

”De som inte betalar i tid kan hängas ut på officiella listor”

Lång väntan på betalning - så här många dagar får du vänta på att få betalt för din faktura:

Bästa betalare

Sämsta betalare

Svarar ej

Myndigheter

Fler nyheter från Företagarna