headphones newspaper video-player

Företagarna Västerbotten

Företagarnas kontor för Västerbottens län är knutpunkt och stödfunktion för föreningarna i regionen. Vi arbetar för att det ska bli enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag!

Jonas Nordin, regionchef. jonas.nordin@foretagarna.se

Föreningar i Västerbotten

Våra lokalföreningar utgör grundverksamheten i Företagarna. Välj ort för att se din närmsta förening i Västerbotten.

Kontakta regionkontoret i Västerbotten
Magasinsgatan 7, 3 tr; 903 27 Umeå
Hitta andra regionkontor
Småföretagsbarometern Västerbotten 2019

Småföretagsbarometern presenteras årligen sedan 1985 och är ett samarbete mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankerna. Rapporten finns tillgänglig dels i ett riksperspektiv och dels på länsnivå.

Småföretagarkonjunkturen i Västerbotten är fortsatt god. Tillväxttakten i konjunkturen har för andra året i rad mattats av, men ligger fortsatt högre än riksgenomsnittet. Prognosen för kommande år ser väldigt positiv ut.

De främsta hindren för företagens tillväxt är svårigheterna med att hitta lämplig kompetens, svårigheter med finansiering och tuff konkurrens.

Småföretagsbarometern 2019 visar att reformer skulle ha stor betydelse, framförallt inom tre områden.

Säkra småföretagens tillgång till kompetens

Sänk kostnaden att anställa och underlätta rekrytering

Öka incitamenten att starta företag

Läs hela rapporten för Västerbotten här: Småföretagsbarometer-Västerbotten-2019.pdf

Lokalt, regionalt och nationellt!

I Västerbotten finns vi i  form av 16 lokalföreningar med lokala nätverk, förmåner och hjärtefrågor. 

Vill du ha hjälp med affärsutveckling?

Ett fokusområde för Företagarna Västerbotten är Affärsutveckling. Har du en produkt eller tjänst som du vill utveckla så kan vi bistå i den processen. Kontakta oss gärna på vasterbotten@foretagarna.se

Företagandet i din kommun

 

Företagarna har släppt rapporter om företagandet i landets alla kommuner.  Hitta rapporterna för alla kommuner i Västerbottens län och övriga landet här.

Många företagare upplever att det är svårt att söka företagslån. Vi har träffat representanter från de största långivarna och utifrån det sammanställt information för att du som företagare ska möjlighet att förbereda dig inför mötet med finansiär.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap