För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hur mår de svenska småföretagen egentligen?

Publicerad 18 jun 2024
Kostnadskris men småföretagare ser ljuset i tunneln. Bygg och handel är de största förlorarna i den pågående kostnadskrisen. Det visar årets Småföretagarbarometer.


För fyrtionde året i rad undersöker Företagarna, Sparbankerna och Swedbank hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och vilka deras förväntningar är på utvecklingen de kommande 12 månaderna.

Årets upplaga av Småföretagsbarometern visar att Sveriges småföretagare just nu upplever sin fjärde djupa lågkonjunktur sedan början av 1990-talet. Kostnadsläget och de höga räntorna har lett till ett kraftigt fall i efterfrågan i svensk ekonomi där företag inom framför allt bygg och handel kämpar för sin överlevnad. Konjunkturnedgången är djupare än vad företagen förutsåg i förra årets Småföretagsbarometer och många brottas nu med försämrad lönsamhet samtidigt som allt färre har sparbuffertar att ta av.

Bygg och handel i botten

Bygg och handel är de största förlorarna i den pågående kostnadskrisen. Ett högt kostnadsläge samtidigt som hushållens efterfrågan fallit kraftigt i spåren av de höjda räntorna har slagit hårt i dessa branscher. Företagen i dessa sektorer har sett en betydande nedgång i beställningar och omsättning.

Kostnadskrisen jämförbar med tidigare finanskriser

Den nuvarande kostnadskrisen är en av de djupaste nedgångarna i Småföretagsbarometerns fyrtioåriga historia, i paritet med finanskrisen 1992–1993, den globala finanskrisen 2008 och coronapandemin i början av 2020-talet.

Ur Småföretagsarometern: Fjärde djupa krisen på 30 år 

Småföretagen kämpar med höga inköpskostnader, ökade lönekostnader och höga räntor som leder till att företagare tvingas sänka sina egna löner, minska personalstyrkan eller skära ner på viktiga investeringar för att företaget ska kunna överleva.

− Småföretagen står inför stora utmaningar för att stärka lönsamheten. Att bli mer kostnadseffektiv och arbeta aktivt med affärsutveckling och om möjligt investera i ny teknik kan stärka företagets konkurrenskraft och dess överlevnad, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Låg efterfrågan största tillväxthindret

Bristen på arbetskraft är inte längre det största tillväxthindret för småföretagen. I stället är det, precis som vid tidigare djupa lågkonjunkturer den svaga efterfrågan som vuxit fram som det största hindret för småföretagens tillväxt.

Ur Småföretagsbarometern: Tillväxthinder.

− Följdeffekterna hos småföretagen blir försämrad lönsamhet, minskad likviditet och ett lägre sparande, vilket tyvärr ofta drabbar den enskilde företagarens privatekonomiska situation, säger Björn Elfstrand, vd, Sparbankernas Riksförbund.

Optimism trots svåra tider

Trots den dystra utvecklingen ser småföretagare ljuset i tunneln: Mer än en tredjedel tror på en bättre konjunkturutveckling nästa år. Optimismen grundar sig på förhoppningar om lägre kostnadsökningar och minskade räntekostnader, vilket kan leda till en återhämtning i efterfrågan och på sikt bättre affärsvillkor.

Ur Småföretagsbarometern: Konjunkturen framåt.

− Småföretagen har visat en otrolig motståndskraft under tidigare kriser, men den nuvarande kostnadskrisen har verkligen satt dem på prov. Men företagare är obotliga optimister, de ser möjligheter där andra ser problem. Trots de svåra utmaningarna ser nu många företagare positivt på framtiden, säger Johan Grip, chefsekonom på Företagarna.

Fler nyheter från Företagarna