För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Här är de tjänster och kompetenser som SME-företagen är i störst behov av i norra Sverige

Publicerad 24 jun 2024
Små och medelstora företags rekryterings- och kompetensbehov i norra Sverige har sällan kartlagts. Nu har en unik studie genomförts som omfattar de flesta branscher. Undersökningen, som släpps i dag, visar på ett omfattande behov inom näringslivet, med en tydlig prognos för de kommande tre åren.

Rapporten bygger på svar från 548 företag i norra Sverige. I undersökningen har de angett vilka tjänster och kompetenser de förväntar sig behöva de närmaste tre åren. Tidigare studier har ofta fokuserat på den offentliga sektorn och större företag, men i denna unika kartläggning får också små och medelstora företag ta plats.

Kompetensförsörjningen har länge varit det största tillväxthindret för våra medlemmar och den här typ av undersökningar behövs för att klargöra vilket kompetensbehov som finns i vår region - Jonas Nordin, Regionchef Företagarna Västerbotten 

Studien visar på ett rekryteringsbehov på över 1000 tjänster i Norrbotten och 1250 tjänster i Västerbotten för SME-företagen. Branscherna med störst behov inkluderar lastbilschaufförer, maskinoperatörer, arbetsledare och montörer.

Inom industrin förväntas ett stort behov av arbetskraft de kommande tre åren. Några av de områden med mest kritiska siffror är installation, drift och underhåll, där det väntas behövas 17 840 personer, teknisk inriktning med ett behov av 4 282 personer, samt administration, ekonomi och juridik med 2 496 personer.

Rapporten redogör också för att ledarskapsutveckling är ett av de mest efterfrågade områdena inom kompetensutveckling för näringslivet. Viktiga kompetenser som efterfrågas inkluderar förståelse av olika ledarstilar samt förmågan att fatta beslut och lösa problem effektivt.

Här är yrkena som SME-företagen är i störst behov av de närmaste tre åren

SME-företag i Norrbotten: 1 010 behov 
Lastbilsförare: 64
Arbetsledare inom tillverkning: 62
Butikssäljare inom dagligvaruhandel: 34
Träarbetare och snickare: 30
Maskin- och anläggningsförare: 28
Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva: 24

SME-företag i Västerbotten: 1 249 behov 
Maskinoperatörer inom tillverkning: 117
Montörer inom tillverkning: 85
Processoperatörer inom tillverkning: 78
Lastbilsförare: 57
Skogsarbetare: 37
Arbetsledare inom tillverkning: 34

 

Här är kompetensutvecklingen som näringslivet är i störst behov av

Totalt behov: ca 470 utbildningstillfällen

Ledarskapsteori och stilar: Förståelse av olika ledarstilar och anpassning av ledarskapsstil till olika situationer och medarbetare.

Coachande ledarskap: Tekniker för att utveckla och stödja medarbetare genom vägledande och coachande metoder. Fokus på feedbackmetoder, mentorskap och empowerment coaching. 

Motivation och belöningssystem: Strategier för att motivera och engagera medarbetare genom belöningssystem och motiverande samtal.

Beslutsfattande och problemlösning: Förmåga att fatta välgrundade beslut och lösa problem effektivt genom kritiskt tänkande och strukturerade beslutsprocesser. 

Ledarskap i förändring: Förändringsledning och att leda genom osäkerhet. Fokus på kommunikation under förändringsprocesser och hur man hanterar motstånd.

Självledarskap: Utveckling av självinsikt och självstyrning för att effektivt kunna leda sig själv och andra. Personlig utveckling och att bygga starka, självstyrande team.

Bygga effektiva team: Strategier för att skapa och leda högpresterande team. Fokus på teamdynamik, samarbetsstrategier och teambuilding-aktiviteter.

 

Hantera besvärliga anställda och arbetsklimat: Konflikthantering, vända negativ atmosfär till positiv, hantera frånvaro och fackliga frågor. 

Rapporten är ett samarbete mellan Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund, Skellefteå kommun, Byggföretagen och Företagarna Västerbotten. 

>> Här kan du läsa rapporten i sin helhet<<

 

För mer information: 

Martin Bergvall, förbundschef, Akademi Norr.
Tel: 070-600 33 32

Fler nyheter från Företagarna