podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Utlåningen till företag

Vad har hänt med utlåningen till företag?

De senaste 7 åren har utlåningen till företag sackat efter. Oroväckande, när just finansiering genom lån är en viktig nyckel till att företag växer och utvecklas.

Grafen ovan jämför utlåningen till hushållen och icke-finansiella bolag*, det vill säga de allra flesta vanliga företag.

SCB:s tillväxtindex på bankernas och finansinstitutens utlåning visar att utlåningen till företag stagnerar från år 2009, medan utlåningen till hushåll fortsätter öka i samma takt som förut.

Innan dess såg det annorlunda ut. Under perioden 2005-2009 är den genomsnittliga årliga tillväxten 11 procent, till både hushåll och företag. Inte heller före det var det någon skillnad i tillväxttakten: 1975- 2008 växte utlåningen till både hushåll och företag med 7,5 procent per år.

Sedan 2009 ser vi dock alltså en enorm skillnad i utlåningen. Utlåningen till hushåll fortsätter växa med 7 procent per år, medan tillväxten i utlåningen till företag minskar rejält till i genomsnitt 2 procent per år.

Företag tycker det är svårt att få finansiering

I dagarna presenteras Företagarnas finansieringsrapport 2016 på Kapitalmarknadsdagarna i Åre. Undersökningen visar att en majoritet av småföretagen fortfarande upplever att det är svårt att få finansiering. Samtidigt står alla ljus för utlåning till företag på grönt!

  • Sveriges ekonomi är i högkonjunktur med BNP-tillväxt runt 4 procent det senaste året.
  • Riksbankens penningpolitik är extremt expansiv, med minusränta
  • Företagens kreditvärdighet ökar över lag visar Företagarnas och UC:s undersökning Årets Företagarkommun
  • Företag vill växa och ser expansionsmöjligheter visar Småföretagsbarometern 2015 

Osäkerhet eller oförstånd?

Förstår bankerna inte företagens behov? Eller skapar Riksbankens penningpolitik osäkerhet och får den låga räntan därför inte den önskade effekten?

Företagen behöver lån för att investera och utveckla verksamheten, samt behöver de en trovärdig och långsiktig penningpolitik. Det leder till innovation och produktivitetsökning, bättre exportmöjligheter och fler jobb och välfärd i Sverige!

Källa till statistiken: Finansmarknadsstatistik, producerad av SCB på uppdrag av Sveriges Riksbank (Basperiod januari 2005, justerat för omklassificering samt köpta och sålda lån. Monetära finansinstitut (MFI) delas upp på banker, bostadsinstitut, finansbolag och övriga MFI.)

*Icke-finansiella bolag är de flesta vanliga företag, dvs ”Institutionella enheter som är självständiga juridiska enheter och marknadsproducenter och vars huvudsakliga verksamhet är att producera varor och icke-finansiella tjänster.”

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.