För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Vad har hänt med utlåningen till företag?

De senaste 7 åren har utlåningen till företag sackat efter. Oroväckande, när just finansiering genom lån är en viktig nyckel till att företag växer och utvecklas.
Utlåningen till företag

Grafen ovan jämför utlåningen till hushållen och icke-finansiella bolag*, det vill säga de allra flesta vanliga företag.

SCB:s tillväxtindex på bankernas och finansinstitutens utlåning visar att utlåningen till företag stagnerar från år 2009, medan utlåningen till hushåll fortsätter öka i samma takt som förut.

Innan dess såg det annorlunda ut. Under perioden 2005-2009 är den genomsnittliga årliga tillväxten 11 procent, till både hushåll och företag. Inte heller före det var det någon skillnad i tillväxttakten: 1975- 2008 växte utlåningen till både hushåll och företag med 7,5 procent per år.

Sedan 2009 ser vi dock alltså en enorm skillnad i utlåningen. Utlåningen till hushåll fortsätter växa med 7 procent per år, medan tillväxten i utlåningen till företag minskar rejält till i genomsnitt 2 procent per år.

Företag tycker det är svårt att få finansiering

I dagarna presenteras Företagarnas finansieringsrapport 2016 på Kapitalmarknadsdagarna i Åre. Undersökningen visar att en majoritet av småföretagen fortfarande upplever att det är svårt att få finansiering. Samtidigt står alla ljus för utlåning till företag på grönt!

  • Sveriges ekonomi är i högkonjunktur med BNP-tillväxt runt 4 procent det senaste året.
  • Riksbankens penningpolitik är extremt expansiv, med minusränta
  • Företagens kreditvärdighet ökar över lag visar Företagarnas och UC:s undersökning Årets Företagarkommun
  • Företag vill växa och ser expansionsmöjligheter visar Småföretagsbarometern 2015 

Osäkerhet eller oförstånd?

Förstår bankerna inte företagens behov? Eller skapar Riksbankens penningpolitik osäkerhet och får den låga räntan därför inte den önskade effekten?

Företagen behöver lån för att investera och utveckla verksamheten, samt behöver de en trovärdig och långsiktig penningpolitik. Det leder till innovation och produktivitetsökning, bättre exportmöjligheter och fler jobb och välfärd i Sverige!

Källa till statistiken: Finansmarknadsstatistik, producerad av SCB på uppdrag av Sveriges Riksbank (Basperiod januari 2005, justerat för omklassificering samt köpta och sålda lån. Monetära finansinstitut (MFI) delas upp på banker, bostadsinstitut, finansbolag och övriga MFI.)

*Icke-finansiella bolag är de flesta vanliga företag, dvs ”Institutionella enheter som är självständiga juridiska enheter och marknadsproducenter och vars huvudsakliga verksamhet är att producera varor och icke-finansiella tjänster.”

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.