För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Finansiering för tillväxt och jobb 2016

Finansieringshinder lägger krokben för många företag som vill växa och anställa. Men det finns åtgärder som kan riva många av de hinder företagen upplever. Läs mer i Företagarnas finansieringsrapport för 2016.
Finansiering för tillväxt och jobb

Ladda ned rapporten här.

Finansiering för tillväxt och jobb 2016: Sammanfattning

Majoriteten av alla företag finansierar sin löpande verksamhet och investeringar med den egna intjäningen. Samtidigt upplever många företagare svårigheten att få finansiering till rimliga villkor som ett av de främsta hindren för expansion och nyanställning, enligt Företagarnas undersökning.

Nära 60 procent av alla företag som behöver extern finansiering upplever att det är svårt att få finansiering till investeringar. Att stödja tillgången till finansiering är därför av stor betydelse för att fler företag ska kunna utvecklas och växa genom arbetstillfällen och värdeskapande.

Den vanligaste formen av finansiering är givetvis verksamhetens intäkter. Även banklån och checkkredit används i hög grad för att finansiera investeringar och löpande verksamhet. För investeringar är banklån något mer vanligt än checkkredit.

I genomsnitt betalade företagen 4,0 procent i ränta på den totala lånestocken i företaget under de senaste 12 månaderna. I många företag finansieras både löpande verksamhet och investeringar med tillskott eller lån från ägaren samt dennes familj. Detta beskriver på ett tydligt sätt hur företagande även innebär en betydande privatekonomisk risk för företagaren och dennes familj.

För att lindra finansieringsproblemen för små och medelstora företag behövs en bred palett av åtgärder, där staten, bankerna och näringslivet gemensamt tar sig an problemet.

Som ett första steg föreslår Företagarna en rad åtgärder för att underlätta finansieringen till små och medelstora företag.

Finansiering av företagFöretagarnas 7 förslag:

• Ställ krav på att bankerna öppet redovisar riskvikter för olika kundsegment och deras grunder. Alla småföretag är inte högrisklåntagare. Här har både media och de finansiella myndigheterna en viktig roll att spela.


• Underlätta för fler utmanare till storbankerna för en bättre konkurrens på bankmarknaden. Företagarna vill att regeringen tillsätter en utredning för att se över etableringshinder på den svenska bankmarknaden, utredningen bör även ta ställning till regionala förutsättningar för kreditgivningen.


• Sänk skatten på aktier och personaloptioner så att småföretag kan erbjuda nyckelmedarbetare att bli delägare när de inte kan konkurrera med höga löner. Den som själv deltagit i värdetillväxten i framgångsrika företag är ofta beredd att senare investera i andra växande företag.


• Gör det lättare att växa med eget kapital. Undersök möjligheterna att vidga investeraravdraget för den som investerar i onoterade bolag genom bolag vid start eller nyemission. I sammanhanget bör det även undersökas ifall Investerarsparkontot kan användas för investeringar i onoterade bolag.


• Säkerställ att betaltiderna kortas och se till att den offentliga sektorn föregår med gott exempel. Här måste givetvis politiker på alla nivåer bättre kontrollera sina organisationer. 

• Alternativa finansieringslösningar. När bankfinansiering upplevs som oåtkomligt för allt fler företagare måste företagare börja se sig om efter alternativa finansieringslösningar. Detta inkluderar utökade möjligheter till så kallad crowdfunding och crowdlending.


• Säkerställa att de statliga finansieringsinsatserna verkligen kommer de små och växande företagen till del genom ett ökat fokus på sådd-fasen. Utökad lånefinansiering genom exempelvis tillväxtlån eller innovationslån kan vara en framkomlig väg. Genom de statliga aktörerna bör företagen även i högre grad informeras om vilken finansiering som finns tillgänglig genom de statliga aktörerna och EU.

Ovanstående var en sammanfattning av vår rapport "Finansering för tillväxt och jobb 2016". Ladda ner hela rapporten i pdf-format via formuläret längre upp på denna sida!

Ladda ned rapporten här.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.