headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Lediga jobb.

Här finns tusentals lediga jobb

Det finns 36 000 lediga tjänster i svenska småföretag. Så varför anställer de inte?

I dag finns över 36 000 lediga tjänster och vakanser i svenska småföretag med 1-49 anställda. Hälften av dem, hela 17 800 stycken, kan tillträdas på en gång och 8 av 10 av de tomma platserna finns i tjänstebranscherna, visar SCB-statistik. 

Varför tillsätts inte jobben, bums?

Företagarnas årliga undersökning Småföretagarbarometern visar att brist på lämplig kompetens är största hindret för tillväxt i småföretagen. SCB:s statistik bekräftar det och visar att otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft är stor bland Sveriges småföretag.

Uppenbarligen finns det ett matchningsproblem på arbetsmarknaden och småföretagen är nyckeln här.

Ett annat problem som hindrar företag att anställa är kostnaderna. Många företagare upplever att det är för dyrt för att anställa, visar vår barometer.

Gör det enklare att anställa!

Småföretagen har skapat 4 av 5 jobb sedan 1990, de står för en tredjedel av kommunala skatteintäkterna och de vill fortsätta anställa. Det behöver bli enklare för dem att verkligen göra det.

70 000 företagare är med i Företagarna. Vi kämpar för att företagare ska bli mer framgångsrika,  genom opinionsbildning, kunskap, nätverk och bra förmåner.

 

*Lediga jobb: Antalet lediga jobb totalt vid mättillfället avser tjänster till vilka arbetsgivaren har påbörjat extern rekrytering av en medarbetare men ännu inte tillsatt någon. Med extern rekrytering avses rekrytering som inte är begränsad till företaget. De lediga jobben delas upp i bemannade och obemannade lediga jobb.

*Vakanser: Vakanser avser obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart.

*Källa: SCB, Konjunkturstatistik över vakanser, kvartal 4 2015

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap